ВЖИВАННЯ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ В АНГЛІЙСЬКИХ ЕСЕ

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintВЖИВАННЯ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ В АНГЛІЙСЬКИХ ЕСЕ THE USAGE OF PHRASEOLOGICAL UNITS IN ENGLISH ESSAYS Гаталяк М.Ю., студентка 4 курсу групи А-42 факультету романо-германських мов Національного університету «Острозька академія» Науковий керівник: канд. філол. наук, доц. Крайчинська Г.В Статтю присвячено особливостям вживання…