ІНВЕСТИЦІЙНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ У ВІДОБРАЖЕННЯХ МІЖНАРОДНИХ РЕЙТИНГІВ

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintКапітальні інвестиції є визначальним фактором розвитку економічної системи України, основою розширеного виробництва на підприємствах, структурної перебудови суспільного виробництва і збалансованого розвитку галузей народного господарства. Збільшення капітальних вкладень є необхідною умовою зростання виробничих потужностей на новій технологічній основі. Недостатній обсяг…

РОЛЬ КАПІТАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ У РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintКапітальні інвестиції – це витрати на створення нових, реконструкцію і технічне переозброєння діючих основних фондів. Це інвестиції, що спрямовуються у будівництво, виготовлення, реконструкцію, модернізацію, придбання, створення необоротних активів, а також авансові платежі для фінансування капітального будівництва. Вони є визначальним…

ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ, ЇХ ЗАЛУЧЕННЯ Й ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintЗалучення інвестицій нерезидентів є одним зі способів вирішення проблем держави в недостатності власних коштів, що сьогодні є дуже актуальним для України. Адже її економічний стан – критичний; через високий рівень інфляції та девальвацію національної валюти страждає велике та мале…