Стилістичне наповнення діалогічного мовлення героїв у британському серіалі «Кличте повитуху»

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintСтаттю присвячено стилістичному аналізу діалогічного мовлення в британському серіалі «Кличте повитуху», яка підіймає проблеми вжитку та потреби використання різних стилістичних засобів у діалозі для репрезентації героїв та природності комунікації у кінокартинах.. Проаналізовано роботи лінгвістів та філологів про діалогічне мовлення…