ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ЗАЗДРІСНОСТІ ІЗ МОТИВАЦІЙНИМИ ТЕНДЕНЦІЯМИ ОСОБИСТОСТІ ТА ЛОКУСОМ КОНТРОЛЮ НЕВДАЧ ТА УСПІХУ СТУДЕНТІВ ВНЗ

У цій статті теоретично проаналізовані особливості мотивації досягнення та заздрісності особистості студентів. Емпірично досліджено та підтверджено наявність взаємозв’язку між заздрісністю студентів мотиваційними тенденціям та локусом контролю досягнень та невдач. Студентам із високим рівнем заздрісності властива екстернальність невдач і мотивація уникнення…

ГЕНЕЗИС ТА ПСИХОЛОГІЧНІ МЕХАНІЗМИ ВИНИКНЕННЯ ЗАЗДРОСТІ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ

У даній статті досліджуються механізми, структура детермінант заздрості, умови, етапи виникнення та розвитку заздрості особистості. Викладено класифікації стадій та факторів розвитку заздрості зарубіжними та вітчизняними науковцями із властивими їм індивідуальними елементами структури. Ключові слова: заздрість, розвиток, формування, самооцінка, агресивність.