ТЕМАТИЧНИЙ АНАЛІЗ ЛЕКСИКИ У ПРОМОВАХ Д. Е. ГІЛЛАРД

 

Балагур О. А

 ТЕМАТИЧНИЙ АНАЛІЗ ЛЕКСИКИ У ПРОМОВАХ Д. Е. ГІЛЛАРД

 

Анотація: стаття присвячена тематичному аналізу політичного дискурсу першої жінки прем’єр-міністра Австралії Джулії Ейлін Гіллард  за період 2010-2013 рр, що полягає у аналізі термінологічної наповненості промов.

Ключові слова: промова, політичний дискурс, лексичні одиниці, тематичний критерій, аналіз.

Annotation: the article is devoted to the analysis of themes of the political discourse of the first female Prime minister of Australia Julia Eileen Gillard during the period 2010-2013. It deals with the analysis of the terminology of speeches.

Key words: speech, political discourse, political terms, lexical units, thematic criteria, analysis.

Важливим компонентом політичного дискурсу є політична промова – це публічний виступ, який є ефективним засобом для одержання визнання та демонстрації лідерства. Політична промова є одним із ключових механізмів передачі інформації та впливу на аудиторію, а також найпотужнішим інструментом інформування та переконання великої групи людей.

Об’єктом дослідження є п’ять промов Джулії Ейлін Гіллард  за період 2010-2013 років.

Актуальність полягає в необхідності вивчення лексичних та стилістичних маркерів політичних промов.

Метою дослідження є тематичний аналіз політичних промов першої жінки прем’єр-міністра Австралії Джулії Ейлін Гіллард за період 2010-2013 років, що полягає у класифікації лексичних одиниць на тематичні групи.

Внаслідок аналізу промов вдалося виокремити основні лексико-стилістичні ознаки промов Джулії Гіллард  та визначили їх структурні особливості.

Публічний виступ безпосередньо пов’язаний із темою. У своїх промовах Гіллард фокусує увагу на важливих темах, підіймає гострі питання, які хвилюють жителів Австралії. Оскільки Джулія представниця лейбористської партії, у її промовах переважають такі теми, як свобода та рівність (особливо рівність жінок), соціальні проблеми, економічні питання, політичні питання, освіта, збереження навколишнього середовища (таблиця 1).

Левова частка тем Джулії Гіллард припадає на свободу та рівність жінок, їх визнання у власній країні та боротьба із сексизмом на державному рівні. Гіллард переймається соціальними проблемами та забезпеченням громадян її країни усіма соціальними благами та рівними можливостями. Перша жінка прем’єр-міністр є яскравим прикладом демократії та боротьби за рівність і свободу.

 

Таблиця 1

Поділ лексичних одиниць за тематикою

Тема Кількість у тексті Відсоткове співвідношення
Свобода та рівність 65 21,4%
Освіта 32 10,3%
Суспільство 60 19,3%
Економічні питання 58 18,7%
Тероризм та війна 31 10%
Політичні питання 63 20,3%
Всього 310 100%

 

Важливою темою промов Джулії Гіллард є тема свободи та рівності – 21,4%. На основі аналізу п’яти промов ми підрахували, що слово equal вживалося 23 рази, а слово fairness – 35 разів. Група ліберальної лексики політичного дискурсу прем’єр-міністра Гіллард налічує 65 лексичних одиниць. До таких лексичних одиниць належать: equality, civil liberties, kindness, fairness, human rights, peace, transparency, asylum, dignity, та інші. Крім того варто зазначити, що 80% лексики цієї тематики належить рівності жінок із чоловіками. Гіллард неодноразово наголошує про нерівність та сексизм, обіцяючи змінити ситуацію ставлення до жінок в Австралії.

Прем’єр-міністра обурила поведінка лідера опозиції, що постійно словесно ображає жінок:

Let’s go through the Opposition Leader’s repulsive double standards, repulsive double standards when it comes to misogyny and sexism [1]. Гіллард наголошує на «подвійних стандартах», які стосуються принизливого ставлення до жінки та сексизму. Промова «Misogyny Speech», що була проголошена в жовтні 2012, викликала хвилю підтримки Джулії Гіллард стосовно підняття цієї теми.

And then of course, I was offended too by the sexism, by the misogyny of the Leader of the Opposition catcalling across this table at me as I sit here as Prime Minister [1]. Гіллард підтримує та розуміє жінок, адже й сама зустріла протести у свій бік від лідера опозиції стосовно того, що прем’єр-міністр – жінка.

Наступною темою промов Джулії Гіллард є політична сфера, яка налічує 63 лексичні одиниці (20,3%). Ця тема включає такі підвиди як політичні діячі (President Obama, Putin, Martin Ferguson, Kevin Rudd тощо), посади та власні назви (President, Prime Minister, Secretary, Australia, the United States, Legal Services Corporation, Senator, the Treasurer тощо), назви політичних партій та загальна політична лексика (international coalition, political transition, Congress, Senate, Labor Party, the Democrats, the Republicans, political system тощо).

У першій промові на посаді прем’єр-міністра Гіллард (Julia Gillard’s acceptance speech) вона говорить про незавершені справи попереднього керівництва:

I take my fair share of responsibility for the Rudd Government’s record, for our important achievements and for errors made. I know the Rudd Government did not do all it said it would do. And at times, it went off track [2].

За часів керування парламентом Кевіна Рудда було зроблено багато помилок, проте Джуліа не наголошувала на них. Більше того, вона нагадала перемоги її колишнього опонента.

Із політичною темою перегукуються й тема суспільства та економіки Автралії.  Ці сфери в середньому налічують 60 лексичних одиниць, маючи загалом більше 19% від загальної кількості лексем.

Тема економіки та економічних питань включає такі лексичні одиниці як stability, financial contribution, infrastructure, balanced budget, incomes, crisis, lower taxes, surplus, founding, export, financial industry [2, 3, 4] тощо.

У промові прем’єр-міністра Автралії 21 червня 2013 року (Speech to Margaret Whitlam Annual Dinner) Гіллард наголошує на значному зростанню економічного розвитку держави, який повністю занепав після Великої депресії.

And I seek that consideration and support as we emerge from the biggest financial crisis the world has faced since the Great Depression, with the lowest debt, amongst the lowest unemployment rates and the highest growth of the world’s economies [4].

Важливою темою усіх промов Джулії Гіллард є соціальна сфера. Оскільки прем’єр-міністр – поборник свободи, рівності та прав, ця тематика показує її як політичну діячку, лідера найкраще. Тема включає слова таких важливих сфер як суспільство, охоронна здоров’я, збереження навколишнього середовища, рівень життя: leadership, to contribute, standard of living, middleclass, health care, displaced job, undercut wages, health insurance, renewable power, climate change [1,3,5]тощо.

Джулія Гіллард у своїй діяльності керувалася принципами захисту навколишнього середовища.

It is my intention to lead a Government that does more to harness the wind and the sun and the new emerging technologies.I will do this because I believe in climate change. I believe human beings contribute to climate change [5]. Гіллард переконана, що потрібно впливати на наслідки глобального потепління шляхом використання альтернативних джерел енергії, на приклад, сонця і вітру.

Джулія Гіллард активно підтримує соціальну сферу та вдячна працівникам, власникам малого та середнього бізнесів за важку працю.

This is an achievement we should be proud of – the working people, employers, employees, the trade unions, the small and big businesses, the employer associations who all made this possible [3]. Вона називає «досягненням» сконсолідовану роботу профспілок та асоціації працевлаштування.

Тема освіти, що налічує загалом 32 лексичні одиниці (10,3%), виявилася також важливою для представниці лейбористської партії. Джулія Гіллард – прихильниця підтримки освіти та чисельних освітніх програм, саме тому у промовах можна зустріти такі слова та вирази як: teacher, scientist, college, students, school, scholarship, education reforms [2,4,5] тощо.

У інавгураційній промові Гіллард запевнила людей, що освітня тема посідає чи не найперше місце у списку змін держави.

It is my intention to lead a Government that uses that spirit and that will to do even more to harness the talents of all of our people. To do even more to make sure that every child gets a fair go in life and a great education [1]. Лише підтримка талантів урядом забезпечить процвітання майбутнього. Кожна дитина заслуговує на якісну освіту.

Тема тероризму та війни включає найменшу кількість лексичних одиниць – лише 10%. Це пояснюється тим, що  Гіллард кинула усі сили на подолання нагальних соціальних проблем, вирішення яких постійно відкладалося у довгий ящик. Однак, у своїй промові перед конгресом США (Prime Minister Julia Gillard addressed the Congress of the United States in Washington) прем’єр-міністр Австралії чітко пояснила позиції своєї країни. Автралія та США – союзники і вони пишаються цим.

Under attack in the Pacific, we fought together. Side by side, step by bloody step. And while it was Australian soldiers at Milne Bay who gave the Allies our first victory on land in the Pacific War, it was American sailors at the Battle of the Coral Sea who destroyed the fear of an invasion of Australia [3]. Бої на Тихому океані та битва американських моряків на Коральському морі зблизила союзників ще дужче.

У промовах Джулії Гіллард зустрічаються ще такі слова, що відносяться до цієї теми: troops, alliances, soldiers in Afghanistan, grieving families, victory, treaty, conflict, funeral [1,2,3] тощо.

Отже, промови Джулії Ейлін Гіллард націлені на аудиторію різного віку, аудиторію з різними категоріями потреб, тому різниться й тематика. Головними темами її промов залишаються такі глобальні проблеми як свобода та рівність жінок, економічні питання, політичні питання, проблеми освіти та суспільні проблеми, можливі способи боротьби з  ними, тероризм та війна. Прем’єр-міністр Австралії обережно акумулює потрібними словами стосовного  кожної теми, вона не відходить від теми, та чітко переходить від одного питання до іншого всередині певної теми.

Перспектива подальших досліджень полягає в ґрунтовному контент-вивченні промов жінок-лідерів, що дасть змогу проаналізувати пріоритетні теми, на які опираються політичні діячки.

 

Список використаних джерел

1. Gillard J. Misogyny speech [Електронний ресурс] /Gillard Julia – Режим доступу до ресурсу: https://www.youtube.com/watch?v=SOPsxpMzYw4.

2. Gillard J. Acceptance speech [Електронний ресурс] / Gillard Julia – Режим доступу до ресурсу: http://www.theaustralian.com.au/news/edited-transcript-of-julia-gillards-acceptance-speech/news-story/5cc8e65950b9e0d407ffe397dc96a010

3.Gillard J. Prime Minister Julia Gillard addressed the Congress of the United States in Washington [Електронний ресурс] / Gillard Julia – Режим доступу до ресурсу: http://latimesblogs.latimes.com/washington/2011/03/julia-gillard-australia-prime-minister-speech-to-u-s-congress-.html

4. Gillard J. Speech to Margaret Whitlam Annual Dinner [Електронний ресурс] / Gillard Julia – Режим доступу до ресурсу: http://pmtranscripts.pmc.gov.au/release/transcript-19428

5. Gillard J. Julia Gillard’s first speech after losing leadership [Електронний ресурс] / Gillard Julia – Режим доступу до ресурсу: http://www.abc.net.au/7.30/content/2013/s3790474.htm

 

Залишити відповідь