Роль телебачення уформуванні суспільної думки

Поділитися Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInShare on RedditPin on PinterestPrint this page

Поділитися У статті висвітлено феномен телебачення у сучасному медіа-просторі. Визначено його унікальність у комунікаційному процесі в ЗМІ. Визначено  функції сучасного телебачення. Також висвітлено деякі історичні фактори щодо тенденції розвитку телебачення і тележурналістики, визначено роль телебачення у формуванні іміджу громадської організації.…

Поділитися Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInShare on RedditPin on PinterestPrint this page

Підходи до ствоpeння повних eлeктpонних apхiвiв дpуковaних ЗМІ

Поділитися Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInShare on RedditPin on PinterestPrint this page

Поділитися У статті розглянуто понятійно-категорійний апарат дослідження повних електронних архівів. Виокремлено pяд пpинципoвих пpoблeм, якi пoв’язaнi пepeдусiм з пpaктичним ствopeнням пoдiбних eлeктpoнних apхiвів. Визначено підходи для створення повного електронного архіву. The paper considers conceptual and categorical research unit complete electronic…

Поділитися Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInShare on RedditPin on PinterestPrint this page

Формування іміджу футбольного клубу в Україні (на прикладі ФК «Шахтар»)

Поділитися Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInShare on RedditPin on PinterestPrint this page

Поділитися В статті досліджено поняття імідж та його значення для футбольного клубу. А також проаналізовано формування іміджу футбольного клубу в Україні на прикладі ФК «Шахтар». In the article explores the concept of the image and its meaning for the football…

Поділитися Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInShare on RedditPin on PinterestPrint this page

КОНСТРУЮВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ РЕАЛЬНОСТІ ПІДЛІТКІВ ПІД ВПЛИВОМ ЗМІ

Поділитися Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInShare on RedditPin on PinterestPrint this page

Поділитися В даній статі розглядається поняття соціальної реальності, особливості соціальної реальності та конструювання соціальної реальності під впливом ЗМІ. Ключові слова: соціальна реальність, інформація, ЗМІ, інтернет – мережа, медіа спільнота, соціальна система. Поділитися

Поділитися Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInShare on RedditPin on PinterestPrint this page

Есплікація гендеру в друкованих україномовних ЗМІ

Поділитися Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInShare on RedditPin on PinterestPrint this page

Поділитися У статті йдеться про експлікацію гендеру в друкованих україномовних засобах масової інформації. Досліджено, як часто у сучасній пресі апелюють до гендерних стереотипів, поділяють соціальні ролі між чоловіками та жінками. The article refers to the explication of gender in Ukrainian…

Поділитися Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInShare on RedditPin on PinterestPrint this page
Сторінка 3 з 512345