Створення закордонних повних електронних архівів

У статті досліджено функціонування закордонних електронних архівів. Також розглянуто досвід створення та використання їх на практиці. This paper investigates the operation of foreign electronic archives. And consider the experience of making and using them in practice.

Підходи до ствоpeння повних eлeктpонних apхiвiв дpуковaних ЗМІ

У статті розглянуто понятійно-категорійний апарат дослідження повних електронних архівів. Виокремлено pяд пpинципoвих пpoблeм, якi пoв’язaнi пepeдусiм з пpaктичним ствopeнням пoдiбних eлeктpoнних apхiвів. Визначено підходи для створення повного електронного архіву. The paper considers conceptual and categorical research unit complete electronic archives…

Методи оцінки персоналу в органах місцевого самоврядування

  У статті розглянуто понятійно-категоріальний апарат дослідження оцінки персоналу. Визначено та проаналізовано методи оцінки персоналу в органах місцевого самоврядування. The article examines concepts and categories of personnel evaluation research. The author identified and analyzed methods of personnel evaluation in local…