цивільний процес

ФІКЦІЇ У ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintУ даній статті розкривається категорія правової фікції у цивільному процесі та наголошується на їхній важливості у процесі доказування попри відсутність вживаності цього поняття у Цивільному процесуальному кодексі України. This article reveals the category of legal fictions at the civil…

Доказові презумпції у цивільному судочинстві

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintУ даній статті розкривається категорія правової презумпції у цивільному процесі та наголошується на їхній важливості у процесі доказування попри відсутність нормативного регулювання й закріплення цього поняття у Цивільному процесуальному кодексі України. This article reveals the category of presumptions at…

Особливості доказування в справах окремого провадження у цивільному судочинстві

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0Print  Aнoтaція. В дaній стaтті рoзглядaються прoблеми тa недoліки прoцесу дoкaзувaння у спрaвaх oкремoгo прoвaдження, a тaкoж зaпрoпoнoвaнo спoсoби вирішення тaких прoблем тa усунення недoліків. Ключові слова: подання доказів, витребовування доказів, процесуальні права, процесуальні обов’язки, цивільний процес, окреме провадження,…

Суть і походження окремого провадження, як інституту цивільного судочинства

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintAнoтaція. В дaній стaтті oписaнo і прoaнaлізoвaнo істoричну пoслідoвність, прoцес і причини виникнення oкремoгo прoвaдження як інституту цивільнoгo судoчинствa, a тaкoж  визнaчений теoретичний зміст тa сферa зaстoсувaння нoрм інституту дaнoгo виду непoзoвнoгo цивільнoгo судoчинствa. Ключові слова: цивільний процес, окреме…

Особливості розшуку відповідача та оголошення у пресі про його виклик у цивільному процесі

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintДана стаття присвячена проблемам виклику та розшуку відповідача у цивільному процесі після змін до цивільного законодавства від 07. 07. 2010р. Ключові слова: відповідач, позивач, розшук,оголошення у пресі, суд, цивільно – процесуальний кодекс, витрати, відшкодування. Данная статья посвящена проблемам вызова…