термін

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ТА СЕМАНТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕРМІНОСИСТЕМИ БІАТЛОНУ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЯК ОСОБЛИВОЇ СКЛАДОВОЇ ПІДМОВИ СПОРТУ

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintОчеретович Ольга Олегівна   КОНЦЕПТУАЛЬНІ ТА СЕМАНТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕРМІНОСИСТЕМИ БІАТЛОНУ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЯК ОСОБЛИВОЇ СКЛАДОВОЇ ПІДМОВИ СПОРТУ   У статті йдеться про ключові концептуальні та семантичні особливості біатлонних термінів у складі терміносистеми спорту сучасної англійської мови . Ключові слова:…

Основні засоби відтворення комп’ютерних термінологічних одиниць

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintСімонов Д. М. Студент ф-ту РГМ, групи А-42 Науковий керівник Новоселецька С. В.   У статті викладено основні способи перекладу комп’ютерної термінології, а також виділені лексико-стилістичні особливості комп’ютерних термінів. Ключові слова: переклад, термін, транскодування, калькування, еквівалент.   В статье…

Особливості вживання термінів в англомовному медичному дискурсі

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintКобрин Надія (м. Львів, Україна) Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького У тезах визнано поняття й типи англомовного медичного дискурсу, а також проаналіовано дискурсивні особливості вживання медичних термінів. Ключові слова: медичний дискурс, термін, адресантно-адресатні відносини. В тезисах изучается…

ВИВЧЕННЯ ЛЕКСИЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ГАЗЕТНОЇ МОВИ СТУДЕНТАМИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ЖУРНАЛІСТИКА» НА ПРИКЛАДІ АНГЛОМОВНИХ ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintКовч Аліна (м. Остог, Україна) Національний університет «Острозька академія» Секція: Професійна англійська для немовних спеціальностей ВИВЧЕННЯ ЛЕКСИЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ГАЗЕТНОЇ МОВИ СТУДЕНТАМИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ЖУРНАЛІСТИКА» НА ПРИКЛАДІ АНГЛОМОВНИХ ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ У статті подано основні особливості лексики заголовків англомовних періодичних видань та…

Тематика юридичної лексики книги Джона Тіллотсона «Закон Європейської спільноти»

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0Print Стаття присвячена семантичному аналізу юридичної термінології книги Джона Тіллотсона «Закон Європейської Спільноти», де розкривається сутність міжнародного права, становлення економічних та політичних зв’язків країн-союзників, проблеми в ході цього інтегративного процесу та шляхи їх подолання. Ключові слова: термін, термінологія, юридична…