IV Міжнародна науково-практична заочна інтернет-конференція “ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES”

Поділитися Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInShare on RedditPin on PinterestPrint this page

Поділитися ЗМІСТ Секція 1 ПРОФЕСІЙНА АНГЛІЙСЬКА ДЛЯ НЕФІЛОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ Нараєвська Інна ОСОБЛИВОСТІ КОГЕЗІЇ НА ФОНІ ПОЕТИЧНОГО ТЕКСТУ………………….1-2 Кузнєцова Алла ВЕРБАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУ «РУКА» В МІЖКУЛЬТУРНІЙ КОМУНІКАЦІЇ (НА ПРИКЛАДІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ)…………………………..3-6 Андрійчук Марина АНГЛІЙСЬКА ФРАЗЕОЛОГІЯ ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ (НА МАТЕРІАЛІ ОНЛАЙН-ВИДАННЯ FINANCIAL TIMES…

Поділитися Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInShare on RedditPin on PinterestPrint this page

ПРЕЗЕНТАЦІЙНИЙ ТЕКСТ ТА ЕТАПИ ЙОГО ВИКЛАДАННЯ

Поділитися Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInShare on RedditPin on PinterestPrint this page

Поділитися УДК 378.147 Попель Оксана (м. Одеса, Україна) Одеська національна академія харчових технологій Невід’ємними складовими навчального процесу є засоби навчання, які згідно класичній дидактиці поділяють на ідеальні (вербальні способи вираження думок) та матеріальні (предмети – інструменти, за допомогою яких виражаються…

Поділитися Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInShare on RedditPin on PinterestPrint this page

ОСОБЛИВОСТІ КОНТРОЛЮ Й ОЦІНЮВАННЯ ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ

Поділитися Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInShare on RedditPin on PinterestPrint this page

Поділитися Остапенко Ельвіра (м. Київ, Україна) ДВНЗ ”КНЕУ імені Вадима Гетьмана” У статті проаналізовано критерії та особливості контролю та оцінювання проектної роботи студентів. Ключові слова: проектна робота, контроль, оцінювання. В статье освещены критерии и особенности контроля и оценивания проектной работы…

Поділитися Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInShare on RedditPin on PinterestPrint this page

Learning a Language in the 21st Century

Поділитися Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInShare on RedditPin on PinterestPrint this page

Поділитися Novotarska Svitlana (Aurstralia) (M. Ed., Dip. Bus.) Статтю присвячено питанням навчання мови професійного спрямування, розглянуто основні традиційні підходи до вивчення мови, описано їх переваги та недоліки, а також запропоновано огляд нових методів до вивчення спеціалізованої мови. Ключові слова: мова…

Поділитися Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInShare on RedditPin on PinterestPrint this page

Podcasting as an Interactive Method of Teaching Medical English

Поділитися Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInShare on RedditPin on PinterestPrint this page

Поділитися Shan Maryana (Lviv, Ukraine) (Danylo Halytskyy Lviv National Medical University)   Тези присвячено висвітленню інтерактивних методів навчання професійної англійської для медиків Ключові слова: інтерактивні методи, медична англійська, комунікація, соціально-культурні чинники. Тезисы посвящены освещению интерактивных методов обучения профессиональной английской для…

Поділитися Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInShare on RedditPin on PinterestPrint this page
Сторінка 1 з 3123