IV Міжнародна науково-практична заочна інтернет-конференція “ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES”

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintЗМІСТ Секція 1 ПРОФЕСІЙНА АНГЛІЙСЬКА ДЛЯ НЕФІЛОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ Нараєвська Інна ОСОБЛИВОСТІ КОГЕЗІЇ НА ФОНІ ПОЕТИЧНОГО ТЕКСТУ………………….1-2 Кузнєцова Алла ВЕРБАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУ «РУКА» В МІЖКУЛЬТУРНІЙ КОМУНІКАЦІЇ (НА ПРИКЛАДІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ)…………………………..3-6 Андрійчук Марина АНГЛІЙСЬКА ФРАЗЕОЛОГІЯ ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ (НА МАТЕРІАЛІ ОНЛАЙН-ВИДАННЯ FINANCIAL TIMES…

ПРЕЗЕНТАЦІЙНИЙ ТЕКСТ ТА ЕТАПИ ЙОГО ВИКЛАДАННЯ

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintУДК 378.147 Попель Оксана (м. Одеса, Україна) Одеська національна академія харчових технологій Невід’ємними складовими навчального процесу є засоби навчання, які згідно класичній дидактиці поділяють на ідеальні (вербальні способи вираження думок) та матеріальні (предмети – інструменти, за допомогою яких виражаються…

ОСОБЛИВОСТІ КОНТРОЛЮ Й ОЦІНЮВАННЯ ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintОстапенко Ельвіра (м. Київ, Україна) ДВНЗ ”КНЕУ імені Вадима Гетьмана” У статті проаналізовано критерії та особливості контролю та оцінювання проектної роботи студентів. Ключові слова: проектна робота, контроль, оцінювання. В статье освещены критерии и особенности контроля и оценивания проектной работы…

Learning a Language in the 21st Century

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintNovotarska Svitlana (Aurstralia) (M. Ed., Dip. Bus.) Статтю присвячено питанням навчання мови професійного спрямування, розглянуто основні традиційні підходи до вивчення мови, описано їх переваги та недоліки, а також запропоновано огляд нових методів до вивчення спеціалізованої мови. Ключові слова: мова…

Podcasting as an Interactive Method of Teaching Medical English

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintShan Maryana (Lviv, Ukraine) (Danylo Halytskyy Lviv National Medical University)   Тези присвячено висвітленню інтерактивних методів навчання професійної англійської для медиків Ключові слова: інтерактивні методи, медична англійська, комунікація, соціально-культурні чинники. Тезисы посвящены освещению интерактивных методов обучения профессиональной английской для…