Особливості вживання термінів в англомовному медичному дискурсі

Кобрин Надія (м. Львів, Україна) Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького У тезах визнано поняття й типи англомовного медичного дискурсу, а також проаналіовано дискурсивні особливості вживання медичних термінів. Ключові слова: медичний дискурс, термін, адресантно-адресатні відносини. В тезисах изучается понятие…

Гетерогенність і контроверсійність персонажних систем у художніх моделях в’язнично-таборового світу, національні домінанти й універсальні парадигми

УДК 82.091 Пасічник Олена (м. Кременець, Україна) Кременецький обласний гуманітарно-педагогічний інститут ім. Тараса Шевченка У статті проаналізовано текстуальні моделі в’язнично-таборового світу, які залишили Улас Самчук і Олександр Солженіцин. У їхніх творах «Архипелаг ГУЛАГ» і трикнижжі «OST» маємо розгалужені системи персонажів, які за…

КАНАДСЬКА ЛІТЕРАТУРА І ТАРАС ШЕВЧЕНКО

УДК 82.09 Комінярська Ірина (м. Кременець, Україна) Кременецький обласний гуманітарно-педагогічний інститут ім. Тараса Шевченка Стаття присвячена дослідженню сприйняття Шевченкової спадщини в канадській літературі. На популярність творчості Кобзаря в Канаді величезний вплив мала українська еміграція. Виняткову роль відведено створенню Товариства імені Т. Г. Шевченка…

Улас Самчук у полікультурному просторі (до питання про сприйняття Канади Уласом Самчуком і його реципієнтами)

УДК 82-312 ББК 883.3 (4 Укр.) Василишин Олег (м. Кременець, Україна) Кременецький обласний гуманітарно-педагогічний інститут Стаття присвячена проблемі полікультурності письменника Уласа Самчука, яка є дуже складним об’єктом студіювання. Адже еміграційне життя в різних країнах і континентах стало тим благодатним матеріалом,…

ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Козаченко Ірина (м. Переяслав-Хмельницький, Україна) ДВНЗ ”ДПУ ім. Григорія Сковороди” У тезах розкрито суть інформаційно-комунікаційних технологій та особливості їх використання під час підготовки майбутніх учителів іноземних мов. Проаналізовано види і способи використання інформаційних технологій у навчальному процесі. Ключові слова: інформаційна…