римське право

Патронат в Стародавньому Римі як первинна форма адвокатури

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintАвтор розглядає патронат як праобраз адвокатури Стародавнього Риму і основу подальшого розвитку даного інституту; описує  організацію патронату в Римі, передумови його виникнення та шляхи подальшого розвитку. The author examines the patronage as the prototype of the advocacy of ancient…

Принцип презумпції невинуватості в римському праві і процесі

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintУ статті розкрито основні положення та питання реалізації принципу презумпції невинуватості в римському праві і процесі. The basic provisions and the question of realization of the presumption of innocence in Roman law and process are described in the article…