преса

Висвітлення російсько-української війни у міжнародних ЗМІ

УДК 355.4:070(477+571) Гуда А. О. студентка 5 курсу НаУОА Науковий керівник: Близняк О. А. кандидат політичних наук, старший викладач ВИСВІТЛЕННЯ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ У МІЖНАРОДНИХ ЗМІ У статті проаналізовано різноманітні закордонні медійні матеріали та визначено особливості висвітлення російського вторгнення в Україну…

Використання іншомовних запозичень у ЗМІ

У статті окреслено основні причини та види запозичень з іноземних мов. Також проаналізовано запозичення у сфері масової комунікації та вплив, який здійснюється через ЗМІ на основі іншомовних запозичень. The paper briefly outlines the main causes and types of loans in…

A BOOK REVIEW ON “THE PRESS AND THE COLD WAR

                                   Paul Brodoway ( Alberta, Canada) The University of Alberta Секція (Етно-, соціо- та психолінгвістика у навчанні професійної англійської) A BOOK REVIEW ON “THE PRESS AND THE COLD WAR”  Статтю присвячено огляду проблеми взаємозв’язку американського уряду та преси, що порушується…