Німеччина

ЗАПОЗИЧЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ПРАВОСУБ’ЄКТНОСТІ ФІЗИЧНИХ ОСІБ В ІНОЗЕМНИХ ДЕРЖАВАХ

Анотація. У даній статті зроблено огляд основних елементів цивільної правосуб’єктності фізичної особи у зарубіжних країнах. Визначені спільні та відмінні риси правосуб’єктності фізичних осіб в Україні та іноземних державах, на прикладі Франції, Німеччини, США, Китаю. Проаналізовані норми цивільного права у сфері…

Становлення принципу участі народу в кримінальному судочинстві Німеччини

У статті досліджено передумови виникнення принципу участі народу в кримінальному судочинстві Німеччини. Розглядаються історичні етапи розвитку участі німецького народу. In the article the conditions of an background principles of popular participation the German criminal justice. Concider the historical stages of…

Конституційні засади участі німецького народу в кримінальному судочинстві

У статті досліджено умови виникнення конституційних засад  кримінального судочинства Німеччини. Зокрема розглядається  роль та участь німецького народу в кримінальному судочинстві. In the article the conditions of an emergence of the constitutional principles of the German criminal justice are examined. This…

Третя сила українсько-польського конфлікту. 1941-1945 роки

 У статті розкривається роль Німеччини і Радянського Союзу в українсько-польському конфлікті воєнного періоду. Аналізується рівень їхнього впливу та його наслідки для визвольної боротьби українського і польського народів. Ключові слова: Німеччина, Радянський Союз, Польща, Україна, українсько-польський конфлікт, національно-визвольний рух, польська самооборона.