Національний банк України

ОБ’ЄКТИ НАГЛЯДУ (ОВЕРСАЙТА) ПЛАТІЖНИХ СИСТЕМ І СИСТЕМ РОЗРАХУНКІВ

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0Print  У статті проаналізовано поняття «платіжної системи», «системи розрахунків», «оператора послуг платіжної інфраструктури», визначено їх ознаки, діяльність на території України. Також досліджено класифікацію об’єктів нагляду (оверсайта). Ключові слова: платіжної системи, системи розрахунків, оператора послуг платіжної інфраструктури, Національний банк України.…

ПОНЯТТЯ НАГЛЯДУ (ОВЕРСАЙТА) ПЛАТІЖНИХ СИСТЕМ ТА СУБЄКТИ ЙОГО ЗДІЙСНЕННЯ

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0Print  У статті проаналізовано поняття «нагляду (оверсайта)», визначено зміст цієї діяльності та принципи на яких вона ґрунтується. Встановлено коло суб’єктів, які здійснюють нагляду (оверсайт) платіжних систем. Ключові слова: нагляд (оверсайт), Національний банк України, платіжні системи, принципи.   In the…

Основні проблеми банківського регулювання в Україні

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintУ статті поміщено аналіз основних проблем банківського регулювання в Україні. Автором визначено основні шляхи подолання цих проблем. The paper analyzes the main problems placed Banking Regulation in Ukraine. The author identifies the key ways to overcome these problems. Поділитися…

АНТИКРИЗОВІ ЗАХОДИ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintУ статті здійснено дослідження теоретичних основ антикризових заходів Національного банку України, оцінено антикризові заходи Національного банку України в сучасних умовах проведення економічних реформ. На основі результатів дослідження розроблено рекомендації щодо напрямів підвищення ефективності антикризових заходів Національного банку України. Ключові…

Відповідальність за порушення валютного законодавства в Україні

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintУ даній статті подається дослідження відповідальності за порушення національного валютного законодавства. Для вітчизняної правової науки розробка проблем валютного контролю є одним із пріоритетних напрямів наукового пошуку, свідченням чого є першочергові завдання щодо забезпечення монетарної та валютно-курсової стабільності, які полягають…