маркетинг

Впровадження інтернет-рекламних технологій в туристичній індустрії України

На сьогодні одним із найактуальніших способів поширення комерційної інформації є Інтернет. Він дозволяє швидко й легко, а головне без зайвих затрат, розповсюдити інформацію, що зумовлює значний вплив на купівельну поведінку людей.

МАРКЕТИНГ ТЕРИТОРІЙ ГРОМАД В КОНТЕКСТІ АДМІНІСТРАТИВНОЇ РЕФОРМИ

«Потенціал території менше залежить від географічного положення, клімату та наявності природних ресурсів, ніж від людської волі, кваліфікації, енергії, цінностей та організації” (Ф.Котлер).

ІНТЕРВ’Ю ЯК МЕТОД ЗБОРУ ПЕРВИННОЇ МАРКЕТИНГОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

У статті робиться спроба розгляду інтерв’ю як методу збору первинної маркетингової інформації. Особлива увага приділяється аналізу переваг та недоліків у застосуванні маркетингового інтерв’ювання (на прикладі дослідження споживчої аудиторії ТМ «Острозька»). This article attempts to review the interview as the primary…