історія держави і права зарубіжних країн

Становлення принципу участі народу в кримінальному судочинстві Німеччини

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintУ статті досліджено передумови виникнення принципу участі народу в кримінальному судочинстві Німеччини. Розглядаються історичні етапи розвитку участі німецького народу. In the article the conditions of an background principles of popular participation the German criminal justice. Concider the historical stages…

Патронат в Стародавньому Римі як первинна форма адвокатури

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintАвтор розглядає патронат як праобраз адвокатури Стародавнього Риму і основу подальшого розвитку даного інституту; описує  організацію патронату в Римі, передумови його виникнення та шляхи подальшого розвитку. The author examines the patronage as the prototype of the advocacy of ancient…

Принцип презумпції невинуватості в римському праві і процесі

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintУ статті розкрито основні положення та питання реалізації принципу презумпції невинуватості в римському праві і процесі. The basic provisions and the question of realization of the presumption of innocence in Roman law and process are described in the article…