Міжнародних відносин

Вплив іракського питання на “особливі відносини” США та Великобританії

У статті проаналізовано вплив іракського питання на “особливі відносини” США та Великобританії. Також висвітлено позицію англійського прем’єр-міністра Т.Блера з приводу підтримки США в іракській кампанії.

Роль внутрішніх і зовнішніх чинників у процесі європейської інтеграції Польщі: уроки для України

У статті аналізується значення внутрішніх і зовнішніх факторів у процесі європейської інтеграції Польщі. Розглядається польський євроінтеграційний досвід у контексті можливих уроків для України.

Пошук варіантів вирішення іранського ядерного питання на сучасному етапі

  У статті розглянуто основні шляхи врегулювання ядерного питання Ірану протягом 2002 – 2011 рр. Встановлено, що спроби пошуку компромісу між Іраном, з одного боку, та країнами-членами ЄС і США, з іншого, здійснювались у форматах переговорів, МАГАТЕ та Ради Безпеки…

ФО бізнес мовлення як засіб вербалізації мовної картини світу людини

Стаття присвячена дослідженню ролі бізнес мовлення  у веденні ділових відносин. Головна увага зосереджена на  вивченні специфіки фразеосемантичного поля бізнес мовлення та його семантичній класифікації. У дослідженні проаналізовані основні комунікативно-експресивні функції ФО та їхня роль  у відображенні картини світу англомовного соціуму…

Особливості вживання висловлень ввічливості представниками українського та американського суспільства

Стаття присвячена дослідженню залежності мовних процесів від соціальних, а в особливості, впливу соціального статусу мовця на використання слів ввічливості. У дослідженні проводиться детальний аналіз стратифікації населення України та США з одного боку та особливостей вживання висловлень вибачення, подяки та прохання…