Міжнародних відносин

Український чинник в американсько-російських відносинах на сучасному етапі

Анотація Статтю присвячено впливу українського питання на розвиток двосторонніх американсько-російських відносин. Розглянуто українську кризу та реакцію обох сторін на неї, анексію Криму та вторгнення російських військ на територію України. Звернуто увагу на наслідки, що мали такі неправомірні дії РФ. Проаналізовано…

БЛИЗЬКОСХІДНА ПРОБЛЕМА (др. пол. ХХ-поч. ХХІ ст.)

Анотація. У статті охарактеризовано Близькосхідну проблему як явище, виявлено її причини та висвітлено спроби вирішення конфлікту. Також проаналізовано постійні конфліктогенні фактори арабо-ізраїльського протистояння та вплив кожного з них на врегулювання проблеми. Ключові слова: резолюція ГА ООН, проблема Єрусалиму, палестинські біженці,…

СПІЛЬНІ ПРОЕКТИ ЄС І КРАЇН ПІВДЕННОГО СЕРЕДЗЕМНОМОР’Я ПО РОЗВИТКУ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ

Сорочинська О. Я.   СПІЛЬНІ ПРОЕКТИ ЄС І КРАЇН ПІВДЕННОГО СЕРЕДЗЕМНОМОР’Я ПО РОЗВИТКУ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ   Важливе місце в Євро-Середземноморському співробітництві займає енергетичний сектор. Європа зацікавлена в розробці альтернативної енергетики з огляду на її дешевизну та нешкідливий вплив на навколишнє…

Енергодіалог “Євросоюз – Росія” як форма сучасної взаємодії в енергетичній сфері між РФ і ЄС

Стаття присвячена аналізу співробітництва Європейського Союзу та Російської Федерації в рамках ініціативи Енергетичного діалогу. Охарактеризовано основні структурні механізми реалізації ініціативи, розглянуто етапи її розвитку. Ключові слова: Європейський Союз, Російська Федерація, енергетичне співробітництво, Енергодіалог.   The article analyzes the cooperation of…

Трансформація відносин між Україною та ЄС на шляху до політичної асоціації та економічної інтеграції

У статті аналізується трансформація відносин між Україною та ЄС. Розглядається політична та економічна складові інтеграції. Ключові слова: Україна, Європейський Союз, інтеграція, зона вільної торгівлі. This article analyzes the transformation of relations between Ukraine and the EU. The author reviews the…