Міжнародних відносин

ЕВОЛЮЦІЯ РОЛІ ВЕНЕСУЕЛИ У МІЖНАРОДНІЙ ЕНЕРГЕТИЧНІЙ ПОЛІТИЦІ В ХХ СТ.

Статтю присвячено аналізу еволюції позиції Боліваріанської Республіки Венесуели на міжнародній енергетичній арені впродовж ХХ століття. Pозкрито процес розвитку державної моделі Венесуели, що спирається на потужну нафтову промисловість, а також зв’язок між коливанням цін на нафту і державною політикою країни. Ключові…

Військово-технічне співробітництво Російської Федерації із Сирією

Анотація В даній статті розглянуто основні напрями військово-технічного співробітництва Російської Федерації із Сирійською Арабською Республікою. Визначено вплив його розвитку на відносини між державами. Ключові слова: Сирія, Росія, військово-технічне співробітництво, озброєння, військово-морська база. Аннотация В данной статье рассмотрены основные направления военно-технического…

Співпраця України та Федеративної Республіки Німеччина в контексті євроінтеграційних прагнень України

Співпраця України та Федеративної Республіки Німеччина в контексті євроінтеграційних прагнень України Анотація У статті розглянуто українсько-німецькі відносини в контексті євроінтеграційних прагнень України. Проаналізовано вплив ФРН на український євроінтеграційний поступ. Ключові слова: євроінтеграція, Україна, ФРН, ЄС, українсько-німецькі відносини. Summary The article…

Американський вектор зовнішньої політики Гордона Брауна

Олена Абрамчук Науковий керівник – канд. іст. наук, доц. Рудько С.О., Національний університет «Острозька академія»   Американський вектор зовнішньої політики Гордона Брауна   Анотація В даній статті розглянуто Американську політику Великобританії в період прем’єрства Г.Брауна, та її вплив на «особливі»…

Проблеми та перспективи українсько-казахстанських відносин

Анотація Стаття присвячена співпраці України та Республіки Казахстан у політичній та економічній сферах. Розглянуто та проаналізовано основні проблеми  двостороннього співробітництва та перспективи подальшого розвитку відносин між країнами. Ключові слова: Україна, Республіка Казахстан, зовнішня політика, партнерство, енергетика, економічний фактор. Аннотация Статья…