Міжнародних відносин

Стан українського підпілля на час визволення Рівненської області від німецьких окупантів у 1945 р.

Івасєчко Олег Стан українського підпілля на час визволення Рівненської області від німецьких окупантів у 1945 р. У статті досліджуються методи боротьби карально-репресивних органів радянської влади у 1945р.на території Рівненської  області. This article investigates ways to combat Empire rocking of Soviet…

Питання політичної консолідації в діяльності ОУН на Галичині в міжвоєнний період

У статті проаналізовано діяльність ОУН, спрямовану на політичну консолідацію національних сил у Галичині між двома світовими війнами. Розкрито проблему консолідації національно-державницького політичного табору. Простежена політична співпраця, а згодом ворожнеча між ОУН та УНДО. Охарактеризовано причини, які перешкоджали сформувати єдиний національно-державницький…

ШЛЮБНА ПОЛІТИКА ШЛЯХТЯНОК НА ВОЛИНІ XVI – ПЕР. ПОЛ. XVII СТОЛІТТЯ.

Марії Печенюк ШЛЮБНА ПОЛІТИКА ШЛЯХТЯНОК НА ВОЛИНІ XVI – ПЕР. ПОЛ. XVII СТОЛІТТЯ. У даній науковій статті розкривається розвиток шлюбно-сімейних відносин на Волині пер. пол. XVI-XVII ст.. А саме: яким чином укладались шлюби, їх політичний характер, та за яким аспектом…

Діяльність Луцької братської школи на початку XVII століття

Наталія Ратнюк ДІЯЛЬНІСТЬ ЛУЦЬКОЇ БРАТСЬКОЇ ШКОЛИ НА ТЕРИТОРІЇ ВОЛИНІ НА ПОЧАТКУ XVII СТОЛІТТЯ У статті аналізується культурно-просвітницька та видавнича діяльність Луцької братської школи на території Волині в кінці XVI – на початку XVII ст., розкриваються особливості організації навчального процесу, характеризується…

Поширення християнських протестантських течій в Острозі в незалежній Україні

У статті розглядається та аналізується поява та діяльність християнських протестантських церков у місті Острозі.   Ключові слова: Релігійна громада; Християни віри євангельської; Євангельські християни-баптисти; п’ятидесятництво.