Міжнародних відносин

Перспективи розвитку відносин між ЄС та державами регіону Західних Балкан

Анотація Відносини з регіоном Західних Балкан є важливим напрямком зовнішньої політики Європейського Союзу. У статті проаналізовано перспективи розвитку відносин між ЄС та державами регіону Західних Балкан у середньостроковій перспективі. Ключові слова: Західні Балкани, ЄС, зовнішня політика, євроінтеграція, перспективи Summary The…

Договірно-правова база відносин між Європейським Союзом та Західними Балканами

Анотація У даній статті розглянуто основні угоди, договори та ініціативи, які регулюють та забезпечують відносини між ЄС та Західними Балканами. У 1999 році започатковано новий формат співробітництва ЄС з західнобалканськими державами, який триває і до сьогодні. Європейська інтеграція як зовнішньополітична…

Еволюція теоретико-методологічних концепцій Михайла Грушевського в інтерпретаціях сучасної історіографії

В статті на основі аналізу праць сучасної історіографії охарактеризовано формування та еволюцію  теорії та методології історії М.С.Грушевського. Зроблена спроба реконструкції періодів та переломних дат наукового життя М.Грушевського, які відповідали етапам еволюції наукового світогляду вченого. Ключові слова: теоретико – методологічні погляди,…

Українсько-німецькі відносини в добу Центральної Ради в сучасній українській історіографії

В статті розглянуто сучасну українську історіографію українсько-німецьких відносин в добу Центральної Ради. Автор зосереджує увагу на еволюції українсько-німецьких стосунків, причинах та наслідках укладення Брестського мирного договору.

Населення Острога другої половини XVII – кінець XVIII ст.

Піщук Катерина В статті розповідається про населення  Острога в другій половині XVII – кінці XVIII ст. Описується національний і кількісний склад, а також сфери зайнятості населення. Ключові слова: Острог, соціальна структура, ремісники, євреї. This article describes the Ostrog population in…