Романо-германських мов

ФЕНОМЕН ЯВИЩА ДИТЯЧОГО БІЛІНГВІЗМУ

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0Print  Тимошенко А.В. ФЕНОМЕН ЯВИЩА ДИТЯЧОГО БІЛІНГВІЗМУ Стаття присвячена огляду феномену явища дитячого білінгвізму. Основна увага приділяється походженню дитячої двомовності, процесам та проблемам її функціонування та впливу на інтелектуальний та психічний розвиток особистості. Ключові слова: діти-білінгви, дитячий білінгвізм, двомовність,…

ФРАЗЕОЛОГІЧНІ ОДИНИЦІ З КОМПОНЕНТОМ НА ПОЗНАЧЕННЯ ЧАСТИН ОДЯГУ В НІМЕЦЬКІЙ МОВІ

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintШпортко Аліна (Острог, Україна) Національний університет «Острозька академія» У даній статті розглядається питання вивчення мовної особливості стійких фразеологічних висловів з компонентом на позначення частин одягу, які виділяються різноманітною семантикою, додатковими семантичними та стилістичними відтінками, а також їх доцільністю використання…

СТИЛІСТИЧНА ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ АНГЛІЙСЬКОЇ ЛЕКСИКИ

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintЗаніна А. С. СТИЛІСТИЧНА ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ АНГЛІЙСЬКОЇ ЛЕКСИКИ Анотація:в статті поданий теоретичний матеріал про стилістичні особливості англійської лексики. Також була розглянута стилістична диференціація англійської лексики. Ключові слова:стиль, лексика, структура.   Annotation: In this article can be found theoretical material about stylistic…

ОСОБЛИВОСТІ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ З КОМПОНЕНТОМ – ЗООНІМОМ

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintЗаніна А. С.   ОСОБЛИВОСТІ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ З КОМПОНЕНТОМ – ЗООНІМОМ   Анотація: стаття присвячена  аналізу фразеологізмів з компонентом – зоонімом. Також подається порівняльний аналіз англійських фразеологізмів з компонентом – зоонімом з їх еквівалентами в українській мові. Ключові слова: фразеологізми,…

Бізнес-дискурс та функціональний аспект фразеології бізнес-дискурсу

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintАндрійчук М.П. Анотація: Стаття присвячена дослідженню бізнес-дискурсу. Головна увага зосереджена на вивченні фразеологічних одиниць (ФО), які використовуються в бізнес-дискурсі. У дослідженні проаналізовані дискурсивна природа та функціональний аспект ФО та їхня роль у відображенні англомовного бізнес-соціуму у мовленні.  Ключові слова:…