Романо-германських мов

Лінгвістичні особливості назв фільмів

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0Print Челядіна Д.А Анотація: Стаття присвячена аналізу лінгвістичних особливостей назв фільмів. Ключові слова: «фільмонім», «лінгвістичні особливості», «онім». Annotation: The article is dedicated to the linguistic features of the film titles. Key words: «filmonim», «linguistic features», «onym». Знайомство з будь-яким художнім чи мистецьким…

КОНЦЕПТ ЯК ОБ’ЄКТ ЛІНГВОКОНЦЕПТОЛОГІЇ

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintВавшко О.В. Анотація: Стаття присвячена огляду існуючих досліджень концепту як засобу категоризації дійсності. Здійснено спробу узагальнити його визначення та здійснити класифікацію. Ключові слова: концепт, лінгвоконцептологія, концептосфера, картина світу. Annotation: The article is dedicated to the investigation of the conducted…

КОНЦЕПТУАЛЬНІ МЕТАФОРИ НА ПОЗНАЧЕННЯ КОНЦЕПТУ ВІЙНА В УКРАЇНІ

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintВавшко О.В. Анотація: У даній статті розглянуто метафоричні моделі, притаманні англомовному публіцистичному дискурсу. Матеріалом для аналізу послужили статті інтернет-видань “The New York Times” та “The Independent”. Ключові слова: концептуальна метафора, війна, Україна, дискурс. Annotation: This article dwells on the…

IV Міжнародна науково-практична заочна інтернет-конференція “ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES”

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintЗМІСТ Секція 1 ПРОФЕСІЙНА АНГЛІЙСЬКА ДЛЯ НЕФІЛОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ Нараєвська Інна ОСОБЛИВОСТІ КОГЕЗІЇ НА ФОНІ ПОЕТИЧНОГО ТЕКСТУ………………….1-2 Кузнєцова Алла ВЕРБАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУ «РУКА» В МІЖКУЛЬТУРНІЙ КОМУНІКАЦІЇ (НА ПРИКЛАДІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ)…………………………..3-6 Андрійчук Марина АНГЛІЙСЬКА ФРАЗЕОЛОГІЯ ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ (НА МАТЕРІАЛІ ОНЛАЙН-ВИДАННЯ FINANCIAL TIMES…

Лексично-стилістичний аналіз роману Джудіт Леннокс “Серце ночі”

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintСтаття присвячена аналізу лексично-стилістичного наповнення  художньої прози. Прикладом для аналізу є роман британської письменниці Джудіт Леннокс “Серце ночі”. У статті окреслено лексично-стилістичні  маркери, які несуть основне смислове навантаження тексту та передають його експресію. Ключові слова: лексичні маркери, тропи, метафора,…