Романо-германських мов

Лексичний аспект політичного дискурсу екс-прем’єр-міністра Великобританії Девіда Кемерона

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintСтаття присвячена детальному аналізу лексичних засобів у політичному дискурсі екс-прем’єр-міністра Великобританії Девіда Кемрона. Подано результати аналізу та класифікацію термінів як домінуючого виду засобів увиразнення мовлення у політичних промовах Девіда Кемерона. Ключові слова: політичний дискурс, терміни, загальнополітична термінологія, економічна термінологія,…

ПУНКТУАЦІЙНИЙ АГРАМАТИЗМ В МЕРЕЖЕВИХ ТЕКСТАХ (НА ПРИКЛАДІ ПЕДАГОГІЧНИХ ТА АКАДЕМІЧНИХ БЛОГІВ)

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintСергєєва А.Ю. Національний університет «Острозька академія» У статті розглянуті особливості пунктуації мережевих текстів на прикладі блогів. Ключові слова: пунктуація англійської мови, Інтернет-комунікація, Інтернет-дискурс, блог, Інтернет-коментар, функції розділових знаків, норма, порушення норми. Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0Print

Аналіз проблем при перекладі фільмонімів

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintЧелядіна Д.А Анотація: Стаття присвячена аналізу лінгвістичних особливостей та проблем при перекладі назв англомовних та німецькомовних заголовків на українську мову. Ключові слова: «фільмонім», «алюзія», «фоніка». Annotation: The article is dedicated to the linguistic features and problems in the translation…

Лінгвістичні особливості назв фільмів

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0Print Челядіна Д.А Анотація: Стаття присвячена аналізу лінгвістичних особливостей назв фільмів. Ключові слова: «фільмонім», «лінгвістичні особливості», «онім». Annotation: The article is dedicated to the linguistic features of the film titles. Key words: «filmonim», «linguistic features», «onym». Знайомство з будь-яким художнім чи мистецьким…

КОНЦЕПТ ЯК ОБ’ЄКТ ЛІНГВОКОНЦЕПТОЛОГІЇ

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintВавшко О.В. Анотація: Стаття присвячена огляду існуючих досліджень концепту як засобу категоризації дійсності. Здійснено спробу узагальнити його визначення та здійснити класифікацію. Ключові слова: концепт, лінгвоконцептологія, концептосфера, картина світу. Annotation: The article is dedicated to the investigation of the conducted…