Конференції

NARRATIVE METHOD IN TEACHING FOREIGN LANGUAGES

УДК 4(07)            O. Yu. Kostiuk, L. I. Lushpay National University of Ostroh Academy, Ostroh   NARRATIVE METHOD IN TEACHING FOREIGN LANGUAGES The article deals with theoretical principles and main characteristics of narrative method in teaching foreign languages. Key words:…

CONTINUING PROFESSIONAL DEVELOPMENT: СHANGES, CHALLENGES, GOALS

UDC 378.14.017 N.B. Samoilenko Sevastopol State University , Sevastopol   Continuing Professional Development: сhanges, challenges, goals In the article the necessity of the scientifically grounded researches and created on this basis recommendations of forming of educational environment, adequate to the…

ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ МОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ З ВДОСКОНАЛЕННЯ НАВИЧОК АУДІЮВАННЯ

УДК 378.147.88 І. В. П’янковська, О. В. Тишко, Національний університет «Острозька академія», м. Острог   ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ МОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ З ВДОСКОНАЛЕННЯ НАВИЧОК АУДІЮВАННЯ Стаття присвячена проблемі ефективної організації самостійної роботи студентів другого курсу мовних спеціальностей з вдосконалення навичок…

ТЕХНІКА КОЛАЖУВАННЯ ЯК ЗАСІБ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ ТА НІМЕЦЬКОЇ МОВ І ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ ШКОЛЯРІВ

УДК 37.091.33:[821.111+821.112.2]:7.038.6                           О.А. Кириченко, І.О.Подоляка Сумський державний університет, м. Суми   ТЕХНІКА КОЛАЖУВАННЯ ЯК ЗАСІБ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ ТА НІМЕЦЬКОЇ МОВ І ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ ШКОЛЯРІВ Анотація: у статті докладно викладаються позиції основоположників ідеї колажу та колажування – німецьких методистів Б.-Д.…

ГЕНДЕРНИЙ СКЛАДНИК У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ УЧНІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ В КАНАДІ

УДК 372.881.111.1 О. О. Костюк Національний університет «Острозька академія», м. Острог Гендерний складник  у процесі навчання учнів англійської мови та літератури в Канаді У статті проаналізовано досвід Канади у введенні гендерного складника до вивчення курсу «Англійська мова та література» у канадській старшій…