УПРАВЛІННЯ НЕОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація. У статті розглянуто особливості управління необоротними активами підприємства. Досліджено їх роль у формуванні загальних активів підприємства та запропоновано основні напрями вдосконалення політики управління необоротними активами. Ключові слова: необоротні активи підприємства, управління необоротними активами підприємства, основні засоби.

ОСОБЛИВОСТІ НЕПРЯМОГО ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ

У статті розглянуто особливості непрямого оподаткування в Україні. Досліджено його роль у формуванні Зведеного бюджету держави та запропоновано основні напрями вдосконалення непрямого оподаткування в Україні. Ключові слова: непряме оподаткування, прямі та непрямі податки, податок на додану вартість, акцизний податок, мито,…