МУСУЛЬМАНСЬКІ ІНТЕРНЕТ-ЗМІ УКРАЇНИ

У статті розглянуто та досліджено явище мусульманських Інтернет-ЗМІ в українському кіберпросторі. Проаналізовано якість та визначено мету їхнього функціонування, досліджено основні напрямки та форми роботи мусульманських мережевих ЗМІ.

Ключові слова: Інтернет-видання, Іслам, Інтернет, мультимедійність, кіберпростір, Інтернет-журналістика.

The article reviews and investigates the phenomenon of Muslim online media in Ukrainian cyberspace. It was analyzed the quality and also it was defined an aim of their functioning and it was investigated the main areas and forms of Muslim online media’s work.

Key words: Online media, Islam, Internet, multimedia, cyberspace, Internet journalism.

На сьогодні в Інтернеті нараховується досить значна кількість видань: як суто електронних, так і веб-версій друкованих. Не є винятком і конфесійні газети та журнали, які намагаються закріпитися в мережі, оскільки це дає змогу розширити можливості взаємодії та комунікації з вірянами, поширювати інформацію, що стосується життя конфесії або питань віри, та збільшувати свою аудиторію. Хоча мережеві видання ще залишаються досить молодими медіа, вони поступово зміцнюють свої позиції, саме тому дослідження цього явища мають неабияку цінність.

Донедавна Інтернет не міг розглядатися в якості загальнодоступного ЗМІ проте, нині Інтернет-журналістика стала важливою складовою частиною інформаційної індустрії в Україні, а Інтернет-ЗМІ для українських користувачів – впливовим джерелом інформації.

Цієї теми торкалися в широкому спектрі своїх досліджень взаємозв’язку релігії та Інтернету  такі українські науковці, як Бегей О. І., Перун М., Саган О., Щедрін А. Т.

Нехристиянський Інтернет в Україні займає меншу ланку в інформаційному просторі ніж християнський, проте з огляду на тенденцію поширення нетрадиційних та новітніх релігій, їхня представленість в Інтернеті також є важливою для дослідження. До того ж, мережеві ЗМІ нехристиянських релігій в Україні також перебувають в процесі вдосконалення, саме тому в цій статті буде розглянуто в загальному представлення нетрадиційних релігій в українському кіберпросторі, проаналізовано ставлення цих релігій до Інтернету та досліджено структуру їхніх Інтернет-ЗМІ.

На початку окреслимо специфіку дослідження нехристиянських релігій в Інтернеті, яка відрізняється від дослідження християнського Інтернету. Це пояснюється тим, що представлення нетрадиційних релігій в Інтернеті не є таким розвиненим та популяризованим в Україні. Дуже рідко можна натрапити на справжнє Інтернет-видання, тобто онлайн журнал чи газету, в більшості випадків це є інформаційні веб-сторінки, саме тому опис мережевих ЗМІ нехристиянських релігій включатиме не тільки Інтернет-видання, а й іншого виду веб-сайти, які окремо будуть розглянуті в наступних підрозділах. До того ж, сюди будуть включені мережеві ЗМІ не тільки українською мовою, а й російською, якщо цей ресурс використовується українцями та висвітлює інформація яка може бути ними використана.

В загальному в українському кіберпросторі за даними різних сайтів та каталогів існує близько 250 нехристистиянських веб-ресурсів [15], якими користуються українські громадяни. Переважно веб-сторінки є українською та російською мовами, проте присутні й інші мови. Лише 40 ресурсів є суто українськими [10]. Проте не варто цілком довіряти цим даним, бо багато каталогів та рейтингів не включають усі веб-ресурси, тому ймовірно що число ресурсів є більшим.

В цій статті детально буде розглянуто явище мусульманських Інтернет-ЗМІ. Загалом, ставлення мусульман до такого явища як Інтернет та інших засобів масової інформації є позитивним. Аргументом цього є слова Пророка Мухаммада, які часто говорять мусульмани: «Якщо ти щось робиш, то роби це дуже добре». Саме тому, коли мусульманин за щось береться, він зобов’язаний використовувати все найбільш корисне та досконале, щоби зробити цю справу успішною [14]. Тому обов’язок мусульман, а особливо тих, хто стоїть на чолі громад та організацій, удосконалювати постійно навчальну, проповідницьку освітню та комунікативну діяльність яка стосується ісламу, а в наш час найкориснішим винаходом людства для цього є Інтернет. Мусульмани розуміють, що в сучасних умовах саме він дозволяє підвищити якість та ефективність просвітницької роботи та те, що це хороший засіб поширення слова Аллаха. Розуміючи всі небезпеки, які чекають на віруючого в Інтернеті, мусульмани не закликають триматися осторонь новітніх технологій, в свою чергу їхнім єдиним закликом є бути моральним в будь-якій ситуації та до кінця.

Те, що мусульмани активно використовують можливості Інтернету та постійно йдуть шляхом вдосконалення є факт існування такого проекту як «Фонд розвитку ісламського Інтернету» – недержавний Інтернет-холдинг, метою якого є внесок у розвиток ісламського Інтернету, тобто усіх веб-ресурсів, які присвячені Ісламу та мусульманам. Фонд організовує діяльність співтовариства мусульманських веб-фахівців, проводить конкурси мусульманських сайтів, займається прикладними дослідженнями, організовує роботу біржі праці для спеціалістів-мусульман, збирає і поширює інформацію про мусульманський Інтернет-простір, сприяє появі нових ісламських сайтів та Інтернет-сервісів [14]. Фонд є важливим тому, що він об’єднує не тільки мусульман в Росії, а й за кордоном, об’єднуючи таким чином усіх мусульман країн СНД, в тому числі й Україну. Цікавим також є той факт, що «Фонд розвитку ісламського Інтернету» є незалежним об’єднанням, учасники якого підтримують функціонування та розвивають мусульманський Інтернет за власний рахунок. Створення такого проекту вносить велику частку в розвиток ісламського Інтернету.

Робота Фонду здійснюється за такими напрямками:

 1. Організація співтовариства мусульманських it –фахівців (для цього було створено два майданчики: розділ на сайті Муслімнета і група в соціальній мережі «Вконтакте». За допомогою цих об’єднань мусульманські it-фахівці мають можливість познайомитись, обговорювати різні теми. Таким чином акумулюється та поширюється база технічних знань).
 2. Просування послуг мусульманських it –фахівців (на сайті діє енциклопедія для самостійного пошуку відповідного фахівця).
 3. Конкус Muslimnet Awards.
 4. Проведення досліджень (проводяться дослідження двох видів: фундаментальні та динамічні. Результати досліджень публікуються на сайті і в групі «Вконтакте», таким чином кожен бажаючий може використовувати їх для своїх цілей).
 5. Розробка сайтів та сервісів (на основі акумульованих знань Фонд розробляє і випускає мусульманські сервіси) [14].

В Україні мусульмани не мають комерційних видавництв, завдяки яким могли б поширювати літературу, книги та інформацію, більшість з них поширюється безкоштовно, або ж публікується в електронному варіанті [16]. Це означає, що Інтернет відіграє велику роль як в освітній, так і в інформаційній діяльності мусульман в Україні, будучи одним з найголовніших каналів поширення.

Більша частина мусульманської літератури в Україні видається безпосередньо мусульманськими організаціями, представляючи, в першу чергу, саме їх погляд. В такому випадку друкована та електронна література стає частиною інформаційної політики духовних управлінь, відіграючи важливу роль не стільки в науковому та освітньому плані, скільки в формуванні позитивного образу конкретних громад [16].

Проте з іншого боку мусульмани стараються бути об’єктивними в своїй інформаційній роботі. Проблема об’єктивності журналіста і будь-якого іншого фахівця, що має справу з читачем або суспільством в цілому, полягає в наявності або відсутності чесності і неупередженого викладу тієї чи іншої інформації. З хадисів Пророка випливає, що мусульманин може бути жадібним, він може бути боягузом, але він не може бути брехуном [12]. Це означає, що мусульманські ЗМІ, в тому числі електронні, стараються висвітлювати інформацію правдиво та неупереджено.

Розглянемо детальніше мусульманські веб-ресурси та мережеві ЗМІ. Одним із джерел було взято дані з веб-каталогу Релігійно-інформаційної служби RISU, а також інші електронні каталоги як: «Мета» та «Яндекс» каталоги, до того ж сюди враховуються сайти, які були знайдені через пошукові системи.

За даними «Яндекс» каталогу мусульмани володіють 44 веб-ресурсами [15], проте більшість з них не є українськими. Зосередимось на веб-сторінках, які є українськими, а саме:

 • Сайт «Іслам для всіх» – www.islam.com.ua
 • Іслам в Україні – http://islam.in.ua
 • Релігія Іслам – http://www.islamreligion.com
 • Всеукраїнська асоціація громадських організацій «Альраїд» –  www.arraid.org 
 • Духовне управління мусульман України – www.islamyat.org
 • Офіційний сайт мусульман Херсонської області – http://islam.kherson.ua
 • Духовне управління мусульман України «УММА» –  http://umma.in.ua
 • Блог ДУМУ «УММА» – http://ummainua.wordpress.com
 • Духовне управління мусульман Криму – http://qirimmuftiyat.org.ua
 • Інформаційний портал «UMMA inform» – http://umma.ua [13].

Розпочнемо детальний опис мусульманських веб-ресурсів з тих, які не належать певним громадам або організаціям, а об’єднують всіх мусульман України. Найпопулярнішим з них є інформаційний ресурс «Іслам для всіх»  (www.islam.com.ua). Основною метою сайту, як говорять самі засновники, є показати єдиний та живий Іслам, який йде в ногу з розвитком людства, не відстаючи ні в якій сфері [3]. Ресурс прагне стати своєрідним довідником, які стосуються більшої частини питань, які пов’язані з Ісламом, його вченням, культурою та суспільством. «Іслам для всіх» – це російськомовний веб-ресурс як для мусульман, так і не мусульман. Сайт був створений за сприяння Всеукраїнській асоціації громадських організацій «Альраїд».

Основні принципи роботи сайту «Іслам для всіх»:

 • багатогранність змісту сайту: уявлення загального та часткового образів  Ісламу в інформаційних і сервісних матеріалах ;
 • зважений підхід: позиція «золотої середини Ісламу», відхід від екстремізму та недбалих  та необгрунтованих думок ;
 • об’єктивне опрацювання інформації: прагнення до наукової точності, відмова від суб’єктивності та забобонів;
 • моральний підхід: уникати наклепу чи похвали окремих осіб, груп або держав, будь-якої пропаганди та провокацій;
 • естетичний підхід: турбота про те, щоб весь зміст веб-ресурсу був відображений професійно та приємно для користувачів [3].

З огляду на основні засади роботи веб-ресурсу зрозуміло, що сайт створений на дуже високому рівні та охоплює широке поле інформаційної, мультимедійної, освітньої та інших видів роботи. Головними розділами сайту є: «Головне», включає підрозділи: «Актуально», «Знайомтесь: Іслам», «Іслам сьогодні», «Сім’я», «Іслам в моєм у житті», розділ  «Новини», розділ «Медіа», який включає такі підрозділи: «Відео», «Аудіо», «Книги», «Мотиватори», «Фотогалерея», а також розділи «Фатви» та «Сервіс» [7]. Сайт відповідає сучасним характеристикам веб-ресурсу таким як, гіпертекстуальність, мультимедійність та інтерактивність. Також на сайті можна відразу перейти на сторінку quran.org.ua, де в онлайновому режимі можна читати Коран [9].

Наступним веб-ресурсом є «Іслам в Україні» – інформаційно-аналітичний проект, який розповідає про життя мусульман в Україні. Був створений у 2008 році. Сайт можна переглядати трьома мовами: українською, російською та англійською. Специфіка веб-ресурсу в тому, що це суто інформаційний сайт. На підтвердження цього перечислимо основні рубрики ресурсу: «Новини в країні», «Новини в світі», «Аналітика», «Українські ЗМІ про Іслам», «Культура», «Історія», «Іслам без кордонів»  та «Наукові роботи» [6]. Активна робота в інформаційній діяльності сайту підтверджується тим фактом, що «Іслам в Україні» має свої сторінки та групи в соціальних мережах, таких як: «Facebook» та «Вконтакте».

Всеукраїнська асоціація громадських організацій «Альраїд» також має потужний Інтернет-ресурс в українській Мережі – www.arraid.org. На сайті є можливість користуватися чотирма мовами: українською, російською, англійською та арабською. Взагалі сайт є дуже потужним та вміщує різні аспекти діяльності Асоціації, проте, що цікавим є для цього дослідження є те, що на сайті є такі рубрики як: «ЗМІ про нас», де зібрані статті з інших сайтів про мусульман, «Наші видання», де в режимі онлайн можна переглядати електронну версію газети «Арраїд», та «Наші книги» [1] .

Детальніше про газету «Арраїд». На сайті зберігаються усі номери цього видання, тому в будь-який момент з його змістом можна ознайомитись в електронному вигляді. Це є специфіка більшості журналів та газет нехристиянських релігій, тобто поширеним є явище перегляду друкованих видань в елекронному форматі, проте вони не являються електронними аналогами друкованих видань, а тим більше власне Інтернет-виданнями. Газета публікується російською мовою та розповідає про життя мусульман в Україні, Європі та Азії.

Офіційний сайт Духовного управління мусульман України – www.islamyat.org  також займає значну нішу в мусульманському Інтернеті. Веб-ресурс постійно знаходиться в інформаційному оновленні. Сайт можна переглядати лише російською мовою. Він поділяються на велику кількість рубрик та підрубрик. Розглянемо детальніше те, що є цінним для дослідження. Окрім різноманітних новин, які висвітлюються на сайті, можна в елекронному вигляді переглядати газету «Мінарет», яку видає ДУМУ та дитячий журнал «Світлячок», є також посилання на Ісламський університет та Ісламську бібліотеку [11].

Газета «Мінарет» почала свою роботу в 1994 році, з того часу було видано 70 номерів газети, з деякими з них можна ознайомитись в бібліотеці офіційного сайту ДУМУ. На сторінках газети основна увага приділяється знанням про Іслам, якими повинен володіти кожен мусульманин. Сказано, що найпочесніші і найголовніші знання для мусульманина це знання про Творця та Його Пророка, тому в газеті «Мінарет» опубліковані уривки з книг ісламських теологів. З газети читач може дізнатися про правила дотримання ісламських ритуалів, дізнатися про історію, культуру, традиції та звичаї ісламських країн і народів. Також в газеті розповідається про традиційну ісламську медицину, східну кухню, та багато іншої інформації, яка може зацікавити як мусульман так і не мусульман [2].

Духовне управління мусульман України «УММА» – http://umma.in.ua є потужним інформаційним ресурсом ДУМУ «УММА» та єдиним веб-ресурсом, який можна переглядати лише українською мовою. Включає в себе такі розділи: «Новини», «Проповіді», «Статті», «УММА», «Релігія», «Медіа», «Зв’язок», «ЗМІ про нас», «Архів» [4]. Інтерфес сайту дуже приємний, є також посилання на групи в соціальних мережах. На сайті можна в електронному вигляді читати газету «УММА», єдину мусульманську газету в Україні, яка видається українською мовою. Онлайн перегляд є дуже зручним для використання.

Останнім значним інформаційним ресурсом, який буде розглянуто в цьому підрозділі є Інформаційний портал «UMMA inform» –  http://umma.ua, створений з метою роз’яснення та формування позитивного образу та громадської думки про іслам в Україні і в світі. Портал мусульман «UMMA inform» ставить перед собою завдання максимально правдиво і актуально висвітлювати події в ісламських країнах, доносити до читача достовірну інформацію. На сайті можна знайти багато корисних розділів на тему Іслам в Україні та в світі, а саме: «Новини», «Статті», «Інтерв’ю», «Дайджести», «Публікації» та «Фото». На сайті є також декілька унікальних розділів. Серед них цікавий розділ «Про життя громад», де ведуться авторські репортажі з різних мусульманських країн. Не менш цікавими розділами є «Історія ісламу», в якому читачі можуть знайти зовсім нові деталі в історичній хронології мусульман і прочитати науково-популярні статті, а також авторський розділ редакції – «Персональні конференції», де можна прочитати різні відповіді на питання про іслам [5].

Проаналізувавши представленість мусульман та їхніх організацій в українському Інтернеті, можна відмітити певні специфічні ознаки та тенденції їхньої роботи. Зважаючи на кількість та якість веб-ресурсів мусульман, які мають усі притаманні ознаки нових медіа, варто зазначити, що ісламський Інтернет розвивається та старається йти в ногу з часом у добу інформаційного суспільства, при цьому не заперечуючи новітніх технологій, а навпаки активно їх використовуючи. Підтвердженням того, мусульмани йдуть шляхом розвитку та вдосконалення є створення «Фонду розвитку ісламського Інтернету».

Щодо Інтернет-видань мусульман в Україні, то специфікою їхнього функціонування є те, що більшість газет та журналів є доступними на офіційних сайтах громад та організацій. Це означає, що є поширеним явище перегляду друкованих видань в електронному форматі, проте вони не являються електронними аналогами друкованих видань, а тим більше власне Інтернет-виданнями. Переважна більшість мусульманських веб-ресурсів доступні  російською мовою, або вони мають варіанти декількох мов, в тому числі українську. Це обумовлено регіональними особливостями (самі «ісламські» регіони України, тобто східні та південні – російськомовні). Лише одне видання – однойменна газета ДУМУ «Умма» – виходить у світ виключно українською мовою.

Список використаної літератури

 1. Всеукраїнська асоціація громадських організацій «Альраїд» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.arraid.org/ru
 2. Газета «Минарет» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.islamyat.org/gazeta-minaret/
 3.  Добро пожаловать на наш сайт «Ислам для всех!» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://islam.com.ua/about
 4. Духовне управління мусульман України «УММА» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://umma.in.ua
 5. Інформаційний портал «UMMA inform» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://umma.ua/uk/
 6. Іслам в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://islam.in.ua
 7. Іслам для всіх [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://islam.com.ua
 8. Ислам и Интернет – Сегодня исламский мир стоит на пороге появления в Шариате новых адабов [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://naturalworld.ru/article_islam-i-internet-segodnya-islamskiy-mir-stoit-na-poroge.htm
 9.  Коран для всіх [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://quran.org.ua
 10. «Мета» каталог [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://dir.meta.ua/country/religion-and-spirituality/
 11.  Офіційний сайт Духовного управління мусульман України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.islamyat.org
 12.  Проблема объективности мусульманских электронных СМИ  [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://islam-today.ru/obsestvo/problema_obektivnosti_musulmanskix_elektronnyx_smi/
 13. Релігійний веб-каталог / Релігійно-інформаційна служба в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://risu.org.ua/ua/index/resourses/webcatalog/intro_catalog
 14.  Фонд развития исламского Интернета [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.muslimnet.ru
 15.  «Яндекс» каталог [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://yaca.yandex.ua/yca/cat/Society/Religion/
 16. Якубович М. Мусульманское книгоиздательство в Украине: современные тенденции  [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://islamsng.com/authors/myakubovich/4517

 

Залишити відповідь