Загальна характеристика діяльності молодіжних утворень греко-католиків в Україні

На сьогоднішньому щаблі історичного поступу України вирішального значення набуває увага до молоді і, зокрема, до проблем її соціалізації та соціального виховання. Саме тут визначного значення набуває релігійне виховання або виховання на засадах християнської моралі. Одним із засобів та способів здійснення цієї мети є утворення та дільність молодіжних спільнот.

Досить важливого значення серед молодіжних організацій на сьогодні посідають католицькі молодіжні утворення, Адже ця конфесія охоплює чималу частку населення, крім того у своїй дільності практикує змішаний підхід до утворення організацій, які працюють як на церковному так і на світському рівнях.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.

У вітчизняній науці відсутні роботи, котрі були б повністю присвячені діяльності молодіжних релігійних організацій в Україні. Проте існує чимало праць, які розглядають окремі аспекти даної тематики, зокрема: етапи та становлення молодіжного руху в Україні досліджували О.Солонтай («Історія виникнення та становлення молодіжного руху в Україні»), В. Барабаш («Молодіжний рух як об’єкт і суб’єкт реалізації молодіжної політики»). Окремі аспекти діяльності греко-католиків розглянуті у колективній монографії за ред. А.Колодного «Україна релігійна. Книга I. : Стан релігійного життя України»

Мета і завдання дослідження.

Метою даної роботи є дослідити діяльність молодіжних організації католиків та території сучасної України, що зумовлює виконання наступних завдань: дізнатись, структуру, принципи та засади діяльності; методи та форми роботи; охарактеризувати основні напрямки роботи; подати перелік основних організацій.

Викладення основного матеріалу.

На сьогодні в Україні існує чимало молодіжних громадських релігійних організацій. Вагоме місце, в структурі цих організацій посідають католицькі об’єднання, які спрямовують свою діяльність як на церковному рівні, так і на світському.

Керує та допомогає у молодіжній роботі комісії УГКЦ у справах молоді. Сьогодні в Україні існують: Комісія у справах душпастирства молоді Салезіянської провінції УГКЦ, Управа Комісії у справах молоді при монастирях та парафіях оо. Василіян Провінції Найсвятішого Спасителя в Україні, Молодіжна комісія Бучацької єпархії, Молодіжна комісія Донецько-Харківського екзархату, Молодіжна комісія Івано-Франківської єпархії, Молодіжна комісія Київської Архиєпархії, Молодіжна комісія Коломийсько-Чернівецької єпархії, Молодіжна комісія Луцького екзархату, Молодіжна комісія Мукачівської єпархії, Молодіжна комісія Львівської Архиєпархії, Молодіжна комісія Одесько-Кримського екзархату, Молодіжна комісія Самбірсько-Дрогобицької єпархії, Молодіжна комісія Сокальсько-Жовківської єпархії, Молодіжна комісія Стрийської єпархії, Молодіжна комісія Тернопільсько-Зборівської єпархії. [5]

Дані комісії з створюють, координують, опікуються діяльністю молодіжних спільнот, обєднань, рухів та молоді загалом. До напрямків їхньої роботи належить:

 • розробляння програми діяльності молодіжного апостоляту УГКЦ та її реалізація;
 • розвиток, заснування, духовна опіка молодіжних християнських організацій, рухів і спільнот та співпраця з ними; створення молодіжних парафіяльних груп;
 • ініціювання і допомога у створенні молодіжних духовних центрів;
 • вишкіл молодіжних християнських провідників (лідерів);
 • сприяння прочансько-таборовому рухові, проведення катехитично-рекреаційних таборів;
 • організація і проведення молодіжних мистецько-духовних програм, конкурсів, форумів і фестивалів;
 • університетське капеланство;
 • видавнича діяльність;
 • координація соціальних напрямків діяльності в молодіжному апостоляті УГКЦ.

Однією з найбільших католицьких молодіжних організацій є Федерація Українських Католицьких Студентських та Академічних Товариств «Обнова»  — це об’єднання локальних Студентських та Академічних Товариств «Обнова» для координації своєї діяльності та реалізації спільних проектів на національному рівні. Дана федерація складається з: Тернопільського міського товариства українських студентів католиків «Обнова»,  Чернівецької міської молодіжної громадської організації «Товариство українських студентів-католиків «Обнова»», Львівського обласного товариства українських студентів католиків «Обнова», Івано-Франківської обласної молодіжної громадсько-християнської організації «Товариство українських студентів-католиків «Обнова»», Київського товариства українських студентів католиків «Обнова», Львівського обласного академічного товариства «Обнова». [6]

Найперше товариство українських студентів-католиків було засноване 27 березня 1930 року. Його діяльність було відновлено 2 квітня 1992 року у м.Львів. Насьогодні Львівське товариство має: дійсних членів – 35, симпатиків ~ 15 симпатиків, сеньйорів[1] – 28. Тернопільське міське товариство українських студентів католиків «Обнова» було засноване 26 листопада 1997 року. Дійсних членів – 38, симпатиків ~ 40, сеньйорів – 25. Чернівецька міська молодіжна громадської організація «Товариство українських студентів-католиків «Обнова»» заснована 3 вересня 1998 року. Дійсних членів – 36, симпатиків ~ 10. Івано-Франківська обласна молодіжна громадсько-християнська організація «Товариство українських студентів-католиків «Обнова»» була створена 21 жовтня 2004 року. На сьогодні дійсних членів – 44, симпатиків ~15, сеньйорів – 2. Наймолодшим серед товариств є Київське товариство українських студентів-католиків «Обнова». Воно було засноване 14 жовтня 2004 року. Сьогодні у товаристві: дійсних членів – 15, симпатиків ~ 10.

Федерація Українських Католицьких Студентських та Академічних Товариств «Обнова» має чітку структуру. Вищим керівним органом Федерації є З’їзд, участь в якому мають право брати делегати від товариств — учасників Федерації, обрані згідно з квотами, затвердженими Радою Федерації.
З’їзд скликається Радою Федерації з повідомленням учасників не менше як за 30 днів до його проведення. Черговий З’їзд скликається раз на два роки.

Рада Федерації є постійно діючим керівним органом Федерації. До її складу входить Президент Федерації, голови всіх товариств та два представники Колегії індивідуальних членів. Рада Федерації збирається на свої засідання не рідше як раз на три місяці.

Президент Федерації обирається З’їздом простою більшістю голосів терміном на два роки. Президент керує поточною роботою Секретаріату Федерації, головує на засіданнях Ради Федерації, офіційно виступає від імені Федерації в стосунках з іншими організаціями, підписує документи від імені Федерації.
Секретаріат Федерації – це постійно діючий виконавчий орган, який створюється для виконання рішень Ради Федерації. Працівники Секретаріату затверджуються на посадах Радою Федерації на подання Президента. [7]
Що ж до діяльності федерації, то до основних акцій та досягнень можна віднести: Молодіжна Проща до Унівської Святоуспенської лаври, молодіжний етнодуховний фестиваль «Обнова-фест», Федераційний вишкільний табір, щорічна обновляська Сарепта, щорічні конференції («Гідність людини у вченні Івана Павла ІІ».  м. Київ, листопад 2011р.) Також уже на регіональних рівнях проводяться різноманітні реколеції[2] та зустрічі товариства, організовуються походи до святих місць, тематичні вечори, святкування (Шевченківський вечір, Великопосні реколекції, Молодіжна проща до Нева, Похід на гору «Обнова», Святкування Івана Купала, Урочисте святкування Дня Архистратига Михаїла – покровителя «Обнови», Андріївські вечорниці, Обновлянський Вертеп та ін.).[8-9]

Федерація Українських Католицьких Студентських та Академічних Товариств «Обнова» не є єдиною католицькою молодіжною організацією. Досить відомою на Україні є молодіжна християнська організація «Витанія» — добровільна громадська організація, мета якої — згуртовувати та об`єднувати християнську молодь на основі добровільності, спільних творчих інтересів, християнської моралі для активної участі у вирішенні молодіжних питань з метою поглиблення духовного та культурного рівня життя, відродження та продовження народних звичаїв, традицій, обрядів. Товариство було засноване у 1994 році. [10]

Напямки роботи Молодіжної громадської організації «Витанія»: духовні бесіди, реколекції, зустрічі, вишколи для молоді, семінари, поїздки духовного та культурного спрямування, екскурсійні мандрівки; організація лекторіїв, виставок, конкурсів, концертних програм, з’їздів і фестивалів різного спрямування; організація літніх дитячо-молодіжних таборів, походів, прощ, експедицій; екоосвіта, проведення екологічних таборів; проведення християнських свят, вечорів ужиткового та сценічного мистецтва, організація тематичних вечорів, лекцій, дискусій, вечорів відпочинку; благодійна діяльність; співпраця з доброчинними організаціями та фондами в Україні і за кордоном; організація паломництв (Перша в історії України молодіжна проща на Святу Землю); співпраця з органами державної влади та місцевого самоврядування, Церквою, закладами освіти, засобами масової інформації. [11]

Основні проекти та акції МХО «Витанія», які були реалізовані або реалізуються і нині: форум молодіжних мирянських ініціатив «Церква. Молодь. Держава» червень 2001 р., мистецька акція «Кольоровий Львів» вересень 2001 р., створення сучасної релігійної радіопрограми «Мирянська ініціатива» на радіо «Ініціатива Ніко 102,5 FM»  існувала до квітня 2002р., благодійна акція «Миколай тебе не забуде» 2001р., виставка дитячого малюнку «Добро – проміння надії» грудень 2001р., вечірка «Стрітення – 2002», виставка «Шевченко очима львів’ян» березень 2002р.,  еколого-туристичний навчальний табір 2002р., Міжнародна науково-практична конференція з біоетики 2003р., широкомасштабна екологічна кампанія «За чистий Львів» 2003-2004рр., святкування Дня молоді, Дня захисту дітей з 2004р., перша всеукраїнська екуменічна благочинна акція «Святий Миколай мандрує Україною» грудеь 2006р. та ін. [12]

Ще однією молодіжною організацією, яка має своє історичне коріння є «Українська молодь – Христові». Дана організація була заснована митрополитом Андреєм Шептицьким в Галичині в 1930-х роках. У 1990 році в м.Львів було утворено першу молодіжну організацію Українська Молодь Христові. Сьогодні рух цей рух поширений по цілій Україні. Ним утворено 70 організацій та осередків в 14 областях України. [13]

Українська молодь Христові — всеукраїнська молодіжна християнська громадська організація, яка працює в рамках молодіжного мирянського апостоляту.

Метою діяльності УМХ є об’єднання християнської молоді для пропагування християнської моралі, поширення християнського світогляду, популяризації в молодіжному середовищі християнського способу життя, шляхом виховання членства на християнських засадах, в дусі духовності, готового працювати для добра Церкви та українського народу.

До основних напрямків діяльності УМХ належать:

 • Молодіжний християнський центр – проект розпочато 1999р. Це поки – що єдиний у Львові молодіжний християнський клуб за інтересами. Сьогодні працюють такі відділи: щорічний курс духовних бесід, включає в себе катехизацію, вивчення Святого Письма, дискусії з християнських позицій про труднощі розвитку громадського суспільства в Україні.
 • Школа молодіжного лідерства. Виховує лідерські навики, заохочує до прийняття активної позиції у церковних, суспільно-політичних соціальних ділянках.
 • Бібліотека. Налічує до 3 тисяч томів. Складається з релігійної, суспільно-політичної, науково-методичної художньої літератури. Служить членам УМХ для поглиблення знань і для дозвілля.
 • Хор. Працює у формі творчої духовної спільноти. Розвиває музичні здібності молоді, бере участь у заходах організації.
 • Музично-хореграфічний дитячий ансамбль. Розвиває творчі здібності дітей, одночасно виховуючи їх в християнському дусі.
 • Театральний гурток. Розвиває творчі здібності молоді. Підготовляє тематичні інсценізації відповідно до статутних потреб УМХ.

Найближчі проекти УМХ: спортивний зал – служить для оздоровлення, фізичного зміцнення та відпочинку молоді; творча, виробнича майстерня, для хлопців – слюсарні та столярні роботи, для дівчат – вишивка, крій та шиття; телефон довіри, та інформаційний телефон щодо діяльності тоталітарних сект; збереження життя – планується обладнання приміщень де молоді жінки, які потрапили в трудну ситуацію і прагнуть позбутися вагітності, могли б змінити свої наміри, тобто народити дитину і перебути протягом року у пристійних побутових умовах. [14]

Міжнародна молодіжна громадська організація «Католицьке Скаутство Європи». Ця організація є «виховним рухом, який послуговується власною методикою виховання, що грунтується на засадах вчення вселенської Церкви і досягається через віру і діяльність.

Основною метою організації є надання кожній молодій людині засобів для особистого розвитку через таких п’ять цілей:

 • Здоров’я і фізична вправність
 • Практичні вміння
 • Формування характеру
 • Служіння
 • Релігійне життя – Бог

За допомогою скаутської методики дитина і підліток виховуються у всіх аспектах їхнього життя. Європейський скаутинг має на меті приготувати молоду особу до дорослого життя та усвідомлення свого справжнього місця у суспільстві, до ролі помічника як у родині, так і в школі (навчання)».

Суть скаутської методики виховання полягає у наступних принципах:

 1. Навчання через працю. Оригінальність скаутської методики полягає й у тому, що вона є школою праці. Скаутський гурток не є місцем, де все вивчається теоретично, але є спільнотою практичної науки життя через: спілкування з природою, ігри, життя в спільноті
 2. Виховання молоді через молодь. Друга оригінальна властивість скаутського руху є, здавалось би «незвичайна» ідея – виховання молоді через молодь. Молоді люди є відповідальні одні за одних через виконання дуже конкретних завдань в спільноті (гуртку).
 3. Виховання окремішності. Хлопці та дівчата проживають окремо , але час від часу зустрічаються, що дає змогу на взаємне пізнання й шанування іншого в його неповторності й відмінності.
 4. Методика пристосування до віку. Для того, щоби справді дати кожному те, чого він потребує, скаутство пристосувало свою методику до етапів розвитку молодої людини: горобчики (4-7 років), вовченята (8-12 років), скаутки та скаути (12-17 років), мандрівники (старші 17 років).

Існують також скаутські принципи та закони.

До принципів відносять тези:

1. Обов’язок скаута починається вдома.

2. Усвідомлюючи відповідальність перед своєю країною, скаут виступає на захист вільної та братерської Європи .

3. Як син Церкви скаут гордиться своєю вірою, він працює над тим, щоби збудувати  Царство  Христове  у  своєму  власному  житті  та  у  світі,  який його

оточує.

Законом для скаута є:

1. На слово скаута можна завжди покластися.

2. Скаут вірний і заступається за свою країну, батьків, виховників та всіх, хто йому ввірений.

3. Скаут служить своєму ближньому і супроводжує його на шляху до Бога.

4. Скаут друг всіх людей і брат всіх скаутів.

5. Скаут ввічливий та лицарський.

6. Скаут бачить у природі витвір Божий – він любить й шанує рослин та тварин.

7. Скаут слухняний з доброї волі і нічого не робить наполовину.

8. Скаут тримає свій поганий настрій при собі.

9. Скаут простий, ощадливий і турботливо обходиться з чужим майном.

10.Скаут чистий в думках, словах та ділах. [15]

Молодіжна християнська спільнота «Діти святого Вінкентія» заснована в листопаді 2003 року при монастирі сестер Милосердя св. Вінкентія. Метою заснування спільноти було бажання спільного пошуку відповідей на численні запитання в житті молодої людини, допомоги їй у пошуку Істини, розрізненні добра і зла в сучасному світі.

Засновником і духівником спільноти є с. Валентина Рябушко. На даний час зустрічі спільноти провадять колишні її активні члени, а тепер Сестри Милосердя  Святого Вінкентія – с. Юліана (Наталя) Андрусів і с. Клара (Марія) Партем.

Спільнота живе і розвивається через щотижневі зустрічі, на яких молодь обговорює окремі теми, вибудовує ієрархію цінностей на основі  читання Святого Письма, ділиться своїм життєвим досвідом у розв’язанні тих чи інших проблем, обмінюється думками і переживанням Бога в різних ситуаціях.

Членів спільноти зміцнює спільна молитва, часті реколекції з виїздом у святі місця, щорічні молодіжні нічні чування, організовані на парафії храму св. Обручника Йосифа, спільні святкування Нового року та початку і завершення начального року.

«Діти святого Вінкентія»відвідують дітей в дитячому туберкульозному санаторії (м. Львів, вул. Антоновича), у сиротинці с. Жовтанці, щороку організовують акцію до свята св. Миколая для дітей інтернатів та хворих Львівської міської лікарні №5.

Спільнота тісно співпрацює з Комісією у справах молоді Львівської Архиєпархії, її члени входять до складу Координаційної ради Молодіжної комісії та є членами Школи Християнського Аніматора.

Молодіжна релігійна організація «Діти Христа» – це молодіжне християнське товариство створене при храмі Св. Архистратига Михаїла у Львові, напрямками діяльності якого є спільна молитва, спільне дозвілля, харитативна та суспільна праця.

Молодіжна Християнська Організація «Родина» об’єднує у собі більше тридцяти хлопців та дівчат, які свій вільний час присвячують допомозі дітям-сиротам. Також члени «Родини» беруть активну участь у парафіяльному житті.
Щоп’ятниці о 19:00 год. або щосуботи о 16:00 год. відбуваються зустрічі членів організації.

Крім вищеназваних молодіжних організацій католиків існують такі: Молодіжна християнська спільнота «Світло Христа», Молодіжна християнська спільнота «Довіра», Молодіжна громадська організація молодіжний католицький центр «Святої Софії – Премудрості Божої» та ін.

Є спільні проекти, які організовують молодіжні громадські організації католиків, наприклад: вишкільний табір для інструкторів праці з молоддю (представники МХО «Витанія», МХТ «Діти Христа», МХС «Світло Христа», МХО «Родина»); Вечірка для усіх молодіжних християнських організацій м.Львова з нагоди свята Вознесіння Господнього (УМХ, МХО «Обнова», МХО Родина, МХС Світло Христа, МХТ Світло з Лазарету та ін.)

Висновки.

Таким чином на території України діє з десяток молодіжних громадських організацій, діяльність яких охоплює чималу сферу життя молодого покоління України та про яку, ми можемо дізнатися з з багатьох інформаційних джерел (газети, журнали, телебачення, Інтернет та ін.). Молодіжні громадські організації приділяють чималу увагу духовній освіті громадян, на високому рівні стоїть питання екології та фізичного здоров’я молоді; ведуть благодійну діяльність, допомагають малозабезпеченим та нужденним; організовують літні табори; розвивають творчі здібності дітей, створюючи гуртки відповідно до вмінь кожного; проводять тематичні вечори, виставки, святкування, на всеукраїнському рівні фестивалі та конференції; співпрацюють з іншими молодіжними організаціями та органами державної влади тощо.

Список використаних джерел та літератури.

1. Барабаш В. Молодіжний рух як об’єкт і суб’єкт реалізації молодіжної політики // Український соціум. – 2004. – № 1 (3). – C.119-130

2. Барабаш В. Інституалізація молодіжного руху України / В.Барабаш // Політ.менеджмент._2004.-№3. – С.98-111.

3.Бондаренко В. Церква і молодіжні організації в Україні // Людина і світ. – 1992. — №7-8. — С. 17-20

4.Україна релігійна. Колективна монографія. Книга перша: Стан релігійного життя України.-К.,2008.- 435с.

5. Комісії Української Греко-Католицької Церкви : [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://www.ugcc.org.ua/39.0.html

6. Товариства члени Федерації «Обнова» : [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://www.obnova.net.ua/index.php/chleny.html

7. Структура Федерації «Обнова» : [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://www.obnova.net.ua/index.php/struktura.html

8. Товариство українських студентів-католиків «Обнова» : [Електрон. ресурс]. – Режим доступу:

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2_%C2%AB%D0%9E%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%C2%BB

9. План діяльності на 2011 академічний рік товариства «Обнова». : [Електрон. ресурс]. – Режим доступу:http://www.obnova.net.ua/index.php/plan-na-2010-2011-akademichnij-rik.html

10. Молодіжна християнська організація «Витанія». Історія організації: [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://www.bethany.org.ua/history/index.html

11. МХО «Витанія». Загальна інформація. :[Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://bethany.org.ua/

12. МХО «Витанія». Проекти :[Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://bethany.org.ua/projects/index.html

13. Українська молодь Христові [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%8C_%E2%80%94_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%96

14. Католицьке Скаутство Європи. Методика виховання :[Електрон. ресурс]. – Режим доступу:

http://www.fse.in.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=125%3A2011-02-08-19-35-26&catid=33%3A2011-02-07-22-49-17&Itemid=50&lang=en

15. Молодіжні християнські спільноти. МХО «Діти Святого Вікентія» [Електрон. ресурс]. – Режим доступу:  http://dyvensvit.org/molodizhni-hrystyjanski-spilnoty/7139-molodizhna-hrystyjanska-spilnota-qdity-svjatogo-vinkentijaq

16. Сеньйорат Товариства «Обнова» : [Електрон. ресурс]. – Режим доступу:

http://obnovaternopil.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=113&Itemid=144

17. Реколекції.  : [Електрон. ресурс]. – Режим доступу:

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%97


Примітки.

Сеньйори – людина, яка була дійсним членом товариства не менше 3 років, брала активну участь у діяльності товариства, має закінчену вищу освіту, та сплатила всі членські внески [16].

Примітки.

«Реколекція» походить від латинського recollection, що означає відновлення. Реколекції — триденні духовні вишкільні зібрання. [17]

Залишити відповідь