Просування сервісних брендів в індустрії персонального іміджмейкінгу

У сучасному розвитку суспільства бренди посідають важливе місце у функціонуванні бізнес-середовища. Підприємства, компанії, установи витрачають на «здобуття» свого бренду немало зусиль, коштів і часу, адже знають, що це вплине на організаційну ефективність та принесе комерційну вигоду. Завоювавши увагу і повагу, бренд буде успішно просувати свою продукцію, заробляючи при цьому великі кошти.

У сфері брендингу важливе місце займають сервісні бренди, полем застосування яких є персональний іміджмейкінг. Зважаючи на значну конкурентність даного ринку послуг, важливим завданням для маркетологів та фахівців з брендингу є вивчення специфіки просування організацій на ньому. На сучасному етапі розвитку галузі, коли подібних закладів дуже багато, клієнтові важко визначитися і віднайти той, де рівень професіоналізму фахівців відповідає розповсюдженій інформації про нього. Не останнє місце у цьому питанні посідає фінансовий аспект. Важливо, щоб рівень обслуговування салону відповідав принаймні встановленому прейскуранту цін. Метою дослідження було з’ясування специфіки просування сервісних брендів в індустрії краси та моди.

У час, коли реклама оточує нас буквально всюди, дуже важко розробити правильну концепцію рекламного повідомлення. Це стосується як реклами на телебаченні, на радіо, в мережі ІНТЕРНЕТ, так і «вуличної реклами»: щити, банери, плакати, оголошення і т. д. Основною метою при розробці рекламного повідомлення повинна бути концепція, яка правильно стимулюватиме споживача на прийняття потрібного рішення. Причому вона повинна відповідати усім вимогам і показувати нерозривний зв’язок з товаром, послугою чи маркою, які рекламуються.

За основу дослідження був взятий метод ефективних рекламних повідомлень, розроблений А. Криловим. На його основі було виділено декілька найголовніших критеріїв успішної рекламної кампанії. Розглянемо їх детальніше.

1. Точний фокус на марці та її позиціонуванні. Це критерій, який свідчить про зв’язок реклами та марки, без якого неможливим є просування останньої. Дуже часто марка ніби стає головним героєм, і таким чином саме вона запам’ятовується цільовій групі споживачів, а не реклама чи будь-який інший схожий товар. Можна легко перевірити правильне фокусування на марці та її позиціонування. Для цього потрібно просто замінити марку, що представлена у рекламному повідомленні, іншою маркою. Якщо реклама продовжує працювати, то вона абсолютно даремна, оскільки не акцентує увагу на марці, що рекламується. У тому випадку, коли реклама втрачає свій сенс без марки, тоді вона відповідає вищезгаданому критерію.

2. Значимість мотиву вибору чи споживання. Цей критерій також необхідний для успіху комунікації. Люди зазвичай діють, керуючись певними мотивами, установками, звичками. Створюючи рекламу, необхідно розуміти, що ніхто її не буде пам’ятати, якщо в ній не буде конкретно вираженого мотиву. Адже людина зберігає у своїй пам’яті тільки те, що їй потрібно. Звідси можна вивести таке правило: при просуванні бренду потрібно використовувати найбільш сильний для споживача, але не зайнятий іншим відомим брендом мотив вибору.

3. Ясність і простота повідомлення для споживача. Потрібно завжди пам’ятати, що споживач чи клієнт не є фахівцями у рекламному товарі чи послузі і не прагнуть ними стати заради рекламодавця. Вони сприймають тільки значиму для них інформацію, просту, причому часто роблять це підсвідомо, займаючись якимись своїми справами. Як реклама, так і її герої мають бути близькі і зрозумілі по стилю життя цільової аудиторії. Зазвичай вони мають бути носіями трохи більш високого стилю, до якого прагне аудиторія.

4. Зв’язок поточного повідомлення з попереднім. При створенні бренду та його реклами потрібно бути завжди послідовними, щоб не губився ефект їх впізнаваності та запам’ятовуваності. Очевидно: чим довше той чи інший бренд знають, тим краще його пам’ятають і більше довіряють. У різних рекламних кампаніях і незалежно від каналу комунікації та виду реклами бренд чи марка повинні однозначно упізнаватися, а реклама – доносити до споживача чітке позиціонування.

5. Унікальність і яскравість втілення. Ці критерії часто вважаються найзначимішими факторами про розробці реклами. Зрозуміло, що унікальність реклами забезпечує їй неабиякий успіх. Дуже важливо, щоб унікальність і яскравість рекламного втілення були пов’язані з характером і специфікою самої рекламованої марки чи бренду, а не просто привертали увагу до реклами своєю несхожістю з кампаніями конкурентів.

Охарактеризуймо ще 2 базові принципи.

1. Не можна обманювати («не бреши!»). Цей принцип базується не тільки на моральному та юридичному аспекті. Один раз обдурений споживач назавжди буде втрачений для марки. Реклама, яка націлена на довгостроковий розвиток марки чи бренду, ставить за мету не купівлю товару тепер за будь-яку ціну, а довгострокове управління очікуваннями і поведінкою споживача.

2. Надмірна новизна повідомлення для споживача сприймається негативно і відкидається («не лякай!»). Людина довіряє новій інформації тільки в тому випадку, якщо більша частина змісту повідомлення підкріплена звичними і знайомими йому фактами, не суперечить його стереотипам і думкам про реальність.

Отже, як ми бачимо, для розробки ефективної і успішної рекламної кампанії потрібно чимало зусиль, коштів і часу. Але якщо ви справді хочете досягнути успіху у своїй діяльності, то, звичайно ж, прийдеться чимось пожертвувати, щоб ваш товар чи послуга були впізнаваними «з першого погляду».

 

Залишити відповідь