засоби масової інформації.

Сутність поняття політичного дискурсу у сучасній науці

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintУ статті розглядається особливості поняття політичного дискурсу. Визначено якими є ознаки політичного дискурсу та особливості політичного дискурсу. In the article the features of the concept of political discourse. Determined that there are signs of political discourse and political discourse…

Зв’язки із громадськістю в органах державної влади

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintУ статті визначено сутність зв’язків з громадськістю. Описано суть, завдання, функції та особливості зв’язків із громадськістю в органах державної влади. Іn this thesis the definition of public relations were analysed. The thesis describes the essence, tasks, functions and specialty…

Дoслiджeння психoлiнгвiстичних oсoбливoстeй aнглoмoвних жiнoчих жyрнaлiв мeтoдoм кoнтeнт-aнaлiзy

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintУ стaттi рoзглядaється питaння здiйснeння мaнiпyлятивнoгo впливy нa мaсoвy свiдoмiсть жiнoчими aнглoмoвними жyрнaлaми зa рaхyнoк викoристaння психoлiнгвiстичних зaсoбiв.  Ключoвi слoвa: мaнiпyляцiя, психoлiнгвiстичнi зaсoби мaнiпyляцiї, мeдiaтeкст, сyспiльнa свiдoмiсть,зaсoби мaсoвoї iнфoрмaцiї, кoнтeнт-aнaлiз, жiнoчi aнглoмoвнi жyрнaли. This article is devoted to the…

Преса в системі ЗМІ як засіб формування іміджу вищого навчального закладу на прикладі Національного університету «Острозька академія»

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintУ статті розглянуто головні прийоми, якими має володіти ВНЗ для покращення свого іміджу, наводяться конкретні засоби, які допомагають співпрацювати з пресою. Також описаний основний інструментарій, яким слід користуватися, щоб сприяти формуванню іміджу ВНЗ в пресі. В статье рассмотрены основные…