цінності

ФЕНОМЕН «НІГІЛІЗМУ» В ЄВРОПЕЙСЬКІЙ ФІЛОСОФІЇ КІН. XVIII-XX СТ. ТА ВПЛИВ ЙОГО НА РОЗУМІННЯ ПИТАННЯ СЕНСУ ЖИТТЯ ЛЮДИНИ

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintВ статті розглянуто феномен «нігілізму» в європейській філософській думці  кін. XVIII-XX ст.  Здійснено спробу охарактеризувати поняття «нігілізм», проаналізувати філософські погляди, праці мислителів, які розглядали цей феномен, а також визначити його вплив на розуміння питання сенсу життя людини. Ключові слова: нігілізм,…

Особливості прояву тривожності при взаємодії у колективі

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintАнотація. У статті висвітлюються соціально-психологічні, педагогічні детермінанти виникнення тривожності при взаємодії колективу. Наводяться результати дослідження особливостей прояву тривожності та розкривається взаємозв’язок між тривожністю та психолого-педагогічними чинниками. Ключові слова: тривожність, очікування, цінності, адаптація, психологічні характеристики, конфлікт. Аннотация. В статье освещаются…

РОЛЬ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ У ВИБОРІ ЦІЛЕЙ В ПРОЦЕСІ РОЗВИТКУ АВТОНОМНОСТІ ОСОБИСТОСТІ В ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintАнотація: В статті здійснюється філософський та психологічний аналіз поняття «ціннісні орієнтації» та її структури, досліджується роль ціннісних орієнтацій в ході вибору цілей, зокрема в процесі розвитку автономності особистості в юнацькому віці. Ключові слова: ціннісні орієнтації, цінності, цілі, автономність. Summary:…

Місце соціально-психологічних та етичних факторів в професії юриста

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintУ статті розкривається та висвітлюється значення соціально-психологічних та етичних факторів в професії юриста. Здійснюється класифікація вимог, якими повинен володіти юрист. Ключові слова: вимоги, правова культура, цінності, норми, моральні засади, інформація, юрист, особа, клієнт, взаємовідносини. В статье раскрывается и высвечивается…

Порівняльний аналіз цінностей організаційної культури компаній-конкурентів «The Body Shop» та «L’Oréal» як основи їхньої конкурентної переваги

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0Print Суспільство здійснює винятково важкі, багато в чому суперечливі, але історично неминучі і необоротні зміни. Дуже важливі ці зміни для організації, яка складає основу світу менеджеpів, що фоpмують її культуpу. Порівнюючи організації, можна стверджувати, що вони відрізняються за атмосфеpою,…