РОЛЬ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ У ВИБОРІ ЦІЛЕЙ В ПРОЦЕСІ РОЗВИТКУ АВТОНОМНОСТІ ОСОБИСТОСТІ В ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintАнотація: В статті здійснюється філософський та психологічний аналіз поняття «ціннісні орієнтації» та її структури, досліджується роль ціннісних орієнтацій в ході вибору цілей, зокрема в процесі розвитку автономності особистості в юнацькому віці. Ключові слова: ціннісні орієнтації, цінності, цілі, автономність. Summary:…

ПОТРЕБИ ЯК ПСИХОЛОГІЧНИЙ ФАКТОР В ЦІЛЕПОКЛАДАННІ ОСОБИСТОСТІ В ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintГільман А. Ю. Факультет політико-інформаційного менеджменту Спеціальність «Психологія» Пс-41 Науковий керівник: канд. психол. наук, доцент Шугай Марія Анатоліївна Анотація: В статті здійснюється теоретичний та емпіричний аналіз процесу та особливостей цілепокладання, досліджено вплив потреб особистості на цілепокладання в юнацькому віці.…