слоган

Особливості конструювання слоганів у політичній рекламі під час передвиборчої кампанії 2014 р.

У статті охарактеризовано особливості конструювання політичних слоганів. Зроблено аналіз слоганів політичної реклами передвиборчої кампанії 2014 р. Визначено сутність та роль слогана у тексті політичної реклами в передвиборчий період.

Особливості функціонування слоганів у політичній рекламі

У статті виокремлено найважливіші особливості політичної реклами та приділено увагу слогану у цьому контексті. Визначено місце та роль слогана у політичній рекламі в період передвиборчої кампанії. The article singles out the most important features of political advertising and paid attention…

Використання лінгвістичних прийомів у слоганах українських партій, що пройшли до Верховної Ради України у 2012 році

  У статті розглянуто вагомість слогана у політичній рекламі та проаналізовано лінгвістичні аспекти слоганів політичних партій на прикладі виборів до ВРУ у 2012 році. The article considers the importance of political advertising slogan and analyzed linguistic aspects of slogans of…

Лінгвокультурні особливості мови англомовної реклами

Стаття присвячена опису мовних особливостей  англомовного рекламного тексту. Ключові слова: реклама, рекламне повідомлення, рекламний текст, заголовок, слоган, основний текст, фраза-відлуння, лінгвістика. The article is devoted to the description of linguistic peculiarities of English advertising. Keywords: advertising, advertising message, advertising text,…