переклад

ФЕМІНІННИЙ ОБРАЗ-СИМВОЛ ІРЛАНДІЇ У ВИБРАНІЙ АНГЛОМОВНІЙ ІРЛАНДСЬКІЙ ПОЕЗІЇ: ПРОБЛЕМА УКРАЇНСЬКОГО ПЕРЕКЛАДУ

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintУДК 821.111(415)-1”18”/”19” О. О. Смольницька, Науково-дослідний інститут українознавства Міністерства освіти і науки України м. Київ   ФЕМІНІННИЙ ОБРАЗ-СИМВОЛ ІРЛАНДІЇ У ВИБРАНІЙ АНГЛОМОВНІЙ ІРЛАНДСЬКІЙ ПОЕЗІЇ: ПРОБЛЕМА УКРАЇНСЬКОГО ПЕРЕКЛАДУ У статті вперше аналізується фемінінна образність Ірландії на прикладі вірша англомовної ірландської поетеси кінця…

Порівняльний аналіз перекладу та оригіналу казки Л. Керрола «Аліса в країні чудес»

Порівняльний аналіз перекладу та оригіналу казки Л. Керрола «Аліса в країні чудес»

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0Print  Стаття присвячена проблемі перекладів класичних творів у сучасній Україні. Мета дослідження полягає в описі перекладу як засобу розкриття творчого потенціалу тексту-джерела, перекладача, вихідної та цільової культур. Адекватність втілення у перекладеному творі авторського задуму залежить від того, наскільки повно…

Основні засоби відтворення комп’ютерних термінологічних одиниць

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintСімонов Д. М. Студент ф-ту РГМ, групи А-42 Науковий керівник Новоселецька С. В.   У статті викладено основні способи перекладу комп’ютерної термінології, а також виділені лексико-стилістичні особливості комп’ютерних термінів. Ключові слова: переклад, термін, транскодування, калькування, еквівалент.   В статье…

АКТУАЛЬНА ПРОБЛЕМАТИКА ТА ОСОБЛИВОСТІ АНГЛІЙСЬКО- УКРАЇНСЬКОГО ПЕРЕКЛАДУ ТЕРМІНІВ ІНТЕРФЕЙСУ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintПетрів Станіслав (м. Острог, Україна) Національний університет «Острозька академія» Секція: Актуальні проблеми перекладу при викладанні професійної англійської АКТУАЛЬНА ПРОБЛЕМАТИКА ТА ОСОБЛИВОСТІ АНГЛІЙСЬКО– УКРАЇНСЬКОГО ПЕРЕКЛАДУ ТЕРМІНІВ ІНТЕРФЕЙСУ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ В даних тезах розглянуто актуальні проблеми перекладу термінів інтерфейсу соціальних мереж…

Перекладацька стратегія М. Дмитренка при перекладі роману Рафаеля Сабатіні “Хроніка капітана Блада”

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintУ статті досліджується підхід М. Дмитренка до перекладу роману Рафаеля Сабатіні «Хроніка капітана Блада»,особлива увага приділяється використанню перекладачем лексичних та граматичних перекладацьких трансформацій.  Ключові слова: переклад, лексичні трансформації, граматичні трансформації, перетворення.   The article deals with M. Dmytrenko’s approach…