метапам’ять

Прогностична валідність про легкість вивчення EOL щодо репродуктивних можливостей коротко- та довготривалої пам’яті

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintВ даній статті теоретично обґрунтовані та експериментально досліджені  метапам’ятєві судження, а саме судження про легкість вивчення ЕОL, а також з’ясовано прогностичну валідність даних суджень щодо репродуктивних можливостей коротко- та довготривалої пам’яті. Ключові слова: метапам’ять, метапам’ятєві судження, метапам’ятєві судження про…

ЕФЕКТ ЗНАЙОМОСТІ ІНФОРМАЦІЇ ЯК ОДНА ІЗ ХАРАКТЕРИСТИК ПРИ ОЦІНЮВАННЯ ПАМ’ЯТІ

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0Print  ЕФЕКТ ЗНАЙОМОСТІ ІНФОРМАЦІЇ ЯК ОДНА ІЗ ХАРАКТЕРИСТИК ПРИ ОЦІНЮВАННЯ ПАМ’ЯТІ   В даній статті здійснюється теоретичний аналіз  ефекту знайомості інформації у метапам’яті особистості, вивчення експериментальних досліджень зарубіжних вчених цього феномену, розкриття сутності метапам’яттєвих  суджень. Ключові слова: метапам’ять, судження…

Вплив музики на пам’ять та метапам’ять студентів

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0Print  У статті здійснено теоретичний аналіз основних підходів, пов’язаних з проблемою пам’яті, зокрема її вищої форми метапам’яті, виділено ряд особливостей цього процесу у студентському віці, наголошено на чинниках стимулювання пам’яті та вказано на актуальність музики в контексті цієї проблеми.…

Довгалюк Тарас Metamemory perspectives of identification on haptic patterns naming

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintОсновна мета теоретичного дослідження полягала у визначенні характеристик утворення метакогнітивних суджень підчас ідентифікації тактильних патернів. У даній статті розглянуто процеси сприймання, ідентифікації та найменування тактильних патернів. Визначено особливості сприймання форми та властивостей поверхні, внутрішні та зовнішні детермінанти процесу ідентифікації…