Прогностична валідність про легкість вивчення EOL щодо репродуктивних можливостей коротко- та довготривалої пам’яті

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintВ даній статті теоретично обґрунтовані та експериментально досліджені  метапам’ятєві судження, а саме судження про легкість вивчення ЕОL, а також з’ясовано прогностичну валідність даних суджень щодо репродуктивних можливостей коротко- та довготривалої пам’яті. Ключові слова: метапам’ять, метапам’ятєві судження, метапам’ятєві судження про…