конституційне право

Проблемні питання Закону України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту»

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintВизначено основні проблеми Закону України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту». Проаналізовано структуру Закону, окреслено її недоліки. Досліджено основні дефініції Закону. Запропоновано внести низку змін і доповнень у зазначений Закон. The main problems of the…

Інститут індивідуальної конституційної скарги: актуальні питання та перспективи запровадження в Україні

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintУ даній науковій статті запропоновано аналіз інституту конституційної скарги в зарубіжній практиці. Оцінюються перспективи його запровадження в Україні. The analysis of the institute of constutional complaint in foreign practice is offered in this scientific article. The perspectives of its…

Система стримувань і противаг як спосіб організації влади в сучасних республіканських формах правління: питання теорії та практики

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintУ даній статті проаналізовано теоретичні аспекти та практику реалізації системи стримувань і противаг як способу організації влади в сучасних республіканських формах правління. Автор досліджує поняття, принципи та специфічні ознаки концепції системи стримувань і противаг у контексті принципу поділу влади…

Як може бути прийнята нова Конституція України?

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0Print На поточний момент більшість владарюючих політичних сил України усвідомлює неминучість коректив конституційного тексту: чинний Основний Закон демонструє безпрецедентно низький рівень легітимності і в цьому відношенні є ще більш невдалим, ніж його первинна редакція. Оскільки чинна редакція Конституції встановлює…