Проблемні питання Закону України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту»

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintВизначено основні проблеми Закону України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту». Проаналізовано структуру Закону, окреслено її недоліки. Досліджено основні дефініції Закону. Запропоновано внести низку змін і доповнень у зазначений Закон. The main problems of the…