Як може бути прийнята нова Конституція України?

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0Print На поточний момент більшість владарюючих політичних сил України усвідомлює неминучість коректив конституційного тексту: чинний Основний Закон демонструє безпрецедентно низький рівень легітимності і в цьому відношенні є ще більш невдалим, ніж його первинна редакція. Оскільки чинна редакція Конституції встановлює…

Оцінка ефективності конструкції механізму влади в Україні за змістом конституційної реформи від 8 грудня 2004 р.

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintЗмодельований за змістом Конституції України в редакції від 28 червня 1996 р. поділ влади був дизбалансованим: у системі стримувань і противаг на фоні порівняно сильних позицій Верховної Ради України, а особливо Президента України, слабкими були позиції Кабінету Міністрів України.…

Парламентська відповідальність уряду в зарубіжній та вітчизняній практиці: компаративний аналіз

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0Print У науковій статті досліджуються теоретичні основи інституту парламентської відповідальності уряду, його особливості за змістом конституційних текстів розвинених зарубіжних країн та Основного Закону України в компаративному ключі. Аналізуються вади національної моделі парламентської відповідальності уряду. Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0Print

Сучасний український парламентаризм: особливості розвитку

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintУ спеціальній літературі поняття “парламентаризм” використовується для опису такої форми організації державної влади, якій притаманне провідне положення парламенту в системі вищих органів держави, наявність парламентського способу формування уряду а також функціонування механізмів відповідальності виконавчої влади в особі її найвищого…

Правова природа та юридичні характеристики актів Конституційного Суду України

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintПитання правової природи та юридичних характеристик актів Конституційного Суду України досліджується в роботах Є. Євграфової (“Акти Конституційного Суду України в системі національного законодавства”), В. Тація та Ю. Тодики (“Межі тлумачення Конституційним Судом України Конституції та законів України”), А. Кордуна…