інтерференція

АНАЛІЗ ПРОЯВІВ ГРАМАТИЧНОЇ ІНТЕРФЕРЕНЦІЇ У КОНТЕКСТІ ОВОЛОДІННЯ СТУДЕНТАМИ ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0Print Науковий керівник – Ковальчук І. В., кандидат психологічних наук, доцент. У статті здійснено аналіз проявів граматичної інтерференції у контексті оволодіння студентами іноземною мовою (англійською). Зазначено особливості цього процесу, способи використання граматичних одиниць, притаманних рідній мові в системі англійської та…

МОЛОДІЖНИЙ СЛЕНГ ЯК ПРОЯВ ЛЕСИЧНОЇ ІНТЕРФЕРЕНЦІЇ

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintЛукащук Н.А. науковий керівник к.психол.н., доц. Ковальчук І.В. У цій статті проаналізовано явище лексичної інтерференції в контексті вживання слів-сленгізмів у молодіжному середовищі. Зазначено приклади слів-сленгів, причини їх використання молоддю, а також наслідки такого прояву для української мови. Ключові слова:…

Судження ретроспективної впевненості в умовах впливу інтерференції в процесах пригадування та розпізнавання

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintАнотація. В даній статті здiйснений аналiз феномену iнтерференцiї та причин, якi викликають забування чи зниження продуктивностi вiдтворення. Визначено особливості суджень ретроспективної впевненостi (RCJ) порівняно з іншими видами суджень. Розмежовано основнi характеристики таких форм вiдтворення як пригадування і розпiзнавання. Визначено…