АНАЛІЗ ПРОЯВІВ ГРАМАТИЧНОЇ ІНТЕРФЕРЕНЦІЇ У КОНТЕКСТІ ОВОЛОДІННЯ СТУДЕНТАМИ ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0Print Науковий керівник – Ковальчук І. В., кандидат психологічних наук, доцент. У статті здійснено аналіз проявів граматичної інтерференції у контексті оволодіння студентами іноземною мовою (англійською). Зазначено особливості цього процесу, способи використання граматичних одиниць, притаманних рідній мові в системі англійської та…

АНАЛІЗ ГРАМАТИЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ УКРАЇНСЬКОЇ ТА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВ

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0Print Науковий керівник – Ковальчук І. В., кандидат психологічних наук, доцент У статті розглянуто та проаналізовано особливості граматик англійської та української мов. Зазначено спільні та відмінні ознаки граматичних систем. У цій статті продемонстровано особливості морфології зазначених мов, зокрема іменника, прикметника,…

МОЛОДІЖНИЙ СЛЕНГ ЯК ПРОЯВ ЛЕСИЧНОЇ ІНТЕРФЕРЕНЦІЇ

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintЛукащук Н.А. науковий керівник к.психол.н., доц. Ковальчук І.В. У цій статті проаналізовано явище лексичної інтерференції в контексті вживання слів-сленгізмів у молодіжному середовищі. Зазначено приклади слів-сленгів, причини їх використання молоддю, а також наслідки такого прояву для української мови. Ключові слова:…

ЯВИЩЕ ФОНЕТИЧНОЇ ІНТЕРФЕРЕНЦІЇ У КОНТЕКСТІ ВИВЧЕННЯ СТУДЕНТАМИ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЯК ПЕРШОЇ ІНОЗЕМНОЇ

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintЛукащук Н.А. науковий керівник к.психол.н., доц. Ковальчук І.В. У статті запропонована характеристика явища фонетичної інтерференції в процесі вивчення студентами англійської мови, а також наведені приклади та способи уникнення фонетичних помилок в мовленні студентів. Ключові слова: Інтерференція, англійська мова, рідна…