імідж

Роль медіа-рілейшнз у формуванні корпоративного іміджу ТОВ «Т-Cтиль»

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintУ статті наведено результати контент-аналізу рівненського тижневика «Льонокомбінат» та проаналізовано вплив медіа-рілейшнз на формування іміджу ТОВ «Т-Стиль» In this article author describes the results of content analysis weekly «Lonocombinat» and the influence of Media Relations to create the image…

Формування позитивного іміджу університету на основі особистого іміджу ректора

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintУ стaттi визнaчено роль особистого iмiджу керiвникa (ректорa) у формувaннi корпорaтивного iмiджу унiверситету, охaрaктеризовaно фaктори, що впливaють нa формувaння iмiджу. Тaкож описaно ефективнi технiки тa прийоми формувaння позитивного iмiджу керiвникa оргaнiзaцiї. In the article defines the role of rector’s…

Роль ЗМІ у формуванні іміджу державних службовців в Україні

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintУ статті розкрито сутність іміджу державних службовців в Україні, охарактеризовано основні способи формування цього іміджу та виокремлено основні види іміджу державних службовців. На основі соціологічних досліджень було визначено роль ЗМІ у формуванні іміджу державних службовців в Україні. Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0Print

Рекламна стратегія як технологія формування іміджу підприємства

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintНа сучасному етапі досить важливу роль у збереженні та зміцненні позицій підприємства на ринку відіграє реклама. При правильній організації реклама стає ефективним засобом і сприяє швидкій реалізації виробленої продукції. Але для того щоб реклама працювала потрібно розробити рекламну стратегію,…

Лінгвістичний аналіз мовних засобів політичних лідерів на прикладі промов Барака Обами

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0Print       У статті розглядаються, на основі матеріалів з промов Барака Обами, найбільш поширені гендерні маркери, що притаманні мовленню чоловіків.        Ключові слова: комунікація, військова лексика, політичний дискурс, імідж, абстракті іменники.        In the article, on…