безоплатна правова допомога

Шляхи удосконалення інституту кримінального провадження у формі приватного обвинувачення

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintПроведено аналіз окремих питань кримінального провадження у формі приватного обвинувачення . Наведено недоцільність внесення окремих злочинів до числа приватно позовних. Наголошено на відсутності окремих норм, щодо заяви потерпілого та щодо відсутності забезпечення прав потерпілого. Запропоновано внесення змін до чинного…

Правова модель реалізації конституційного принципу надання безоплатної правової допомоги

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintАнотація: Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави. При цьому у розділі II Основного Закону України закріплено не лише основні права і свободи людини і громадянина, а й передбачено відповідні конституційно-правові гарантії їх дотримання та…