До питання вдосконалення норми про шахрайство

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintАнотація. В даній статті досліджено думки вчених щодо законодавчого визначення поняття шахрайства та запропоновано власні шляхи вдосконалення вказаної норми. Актуальність. В даній статті вказані проблемні аспекти норми про шахрайство та дано аналіз різноманітних думок вчених щодо вказаної проблеми, зроблено…

Місце шахрайства серед злочинів проти власності

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintАнотація. В даній статті проаналізовано злочини проти власності та шахрайство як злочин проти вланості. Актуальність. В даній статті проведено аналіз шахрайства у порівнянні з іншим злочинами проти власності, що в свою чергу є важливим моментом для розслідування даного злочину…

Зловживання довірою як спосіб вчинення шахрайства

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintАнотація. В даній статті проаналізовано поняття зловживання довірою та зроблено порівняння різноманітних точок зору вчених стосовно даного поняття та висловлено авторське бачення стосовно поняття зловживання довірою. Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0Print

Наслідки як необхідний елемент складу злочину шахрайство

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintАнотація: в даній статті описано важливість суспільно-небезпечних наслідків в складі злочину шахрайство. Шахрайство як і кожне злочинне діяння викликає певні негативні наслідки в об’єктах, на які воно посягає, тобто в певних суспільних відносинах, які потерпають від злочину. Ці негативні…

Кваліфікуючі ознаки шахрайства

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintАнотація. В даній статті проаналізовано кваліфікуючі ознаки шахрайства та їх суспільна небезпечність. Актуальність: в даній статті зроблено порівняння різноманітних кваліфікуючих ознак шахрайства, наведено приклади судової практики у справах про шахрайство з кваліфікуючими ознаками та дані власні пропозиції щодо вдосконалення…