Відмежування шахрайства від суміжних складів злочинів

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintАнотація. В даній статті вказані основні ознаки відмежування шахрайства від інших складів злочинів. Актуальність даної статті полягає в наведеному розмежуванні шахрайства з іншими складами злочинів, що має важливе значення на практиці. Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0Print

Особливості об’єкта і предмета злочину шахрайство

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintНезважаючи на таке досить чітке і зрозуміле визначення даного злочину його кваліфікація досить часто викликає немало проблем. Тому важливим є чітке розуміння складу даного злочину. Так, на нашу думку, характеристику шахрайства варто розпочати з об’єкта. Як відомо, об’єктом будь-якого…

Історія виникнення злочину шахрайство

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintШахрайство відоме людству з давніх-давен, фактично воно існує від того часу, від коли на Землі з’явились люди. В більшості країн світу шахрайство передбачене законом як злочин проти власності. Якщо проаналізувати вітчизняне законодавство із законодавством іноземних держав, то можна помітити…

Проблемні питання вдосконалення поняття шахрайства

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0Print Анотація: в даній статті вказані проблемні аспекти поняття шахрайства та зміни, які необхідно внести для попередження вчинення даного злочину та ефективної протидії, крім того вказані можливі шляхи для вирішення проблеми відмежування шахрайства від інших складів злочинів. Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0Print

Правова модель реалізації конституційного принципу надання безоплатної правової допомоги

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintАнотація: Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави. При цьому у розділі II Основного Закону України закріплено не лише основні права і свободи людини і громадянина, а й передбачено відповідні конституційно-правові гарантії їх дотримання та…