Поширення християнських протестантських течій в Острозі в незалежній Україні

У статті розглядається та аналізується поява та діяльність християнських протестантських церков у місті Острозі.

 

Ключові слова: Релігійна громада; Християни віри євангельської; Євангельські християни-баптисти; п’ятидесятництво.

 

The article is devoted to the origin and activity of Protestant Churches in Ostroh.

 

Key words: religious community, Christians of Evangelical Faith, Evangelical Christians-Baptists, Pentecostalism.

 

Актуальність даної роботи обумовлена тим, що релігійна ситуація в місті постійно змінюється: виникають нові громади, інші – втрачають своє значення, окрім того робота охоплює недавній період часу, який недостатньо висвітлений в історіографії.

Мета статті – охарактеризувати діяльність християнських протестантських церков в Острозі

Протестантські напрями християнства в Україні є неоднорідними. Існують різноманітні церкви і течії, вчення яких сформувалося на ґрунті західного протестантизму, що відколовся від Католицької церкви. До них належать баптисти, євангелісти, п’ятидесятники, меноніти, адвентисти, єговісти та ін.

В Острозі офіційно зареєстровані і діють такі релігійні організації: Релігійна громада християн віри євангельської, Релігійна громада Церкви «Спасіння» Євангельських християн-баптистів, Релігійна громада християн повного Євангелія «Церква Ісуса Христа» [8].

Історія християн віри євангельської (далі ХВЄ) – починається з приїзду до Одеси 1921 р. місіонерів американської п’ятидесятницької асоціації «Асамблея Божа» Івана Воронаєва та Володимира Колтовича [4, с. 386].

У 1928 році хвиля п’ятидесятництва прийшла в старовинне місто Острог. В цей час в церкву повертаються принципи першоапостольської церкви. Важко було відстояти істини в Острозькій церкві, яка переживала тиск духовенства. Влада намагалася ліквідувати нові принципи, використовуючи допомогу польських солдат. Зафіксовані факти побиття окремих віруючих. У 1948 р. відбулася перша братська конференція ХВЄ на базі церкви.

У радянський період у місті заборонялися будь-які богослужіння. Лише в 1984 р. після великих зусиль і клопотань віруючих влада дала згоду на проведення богослужінь у будинку одного з прихожан.

У червні 1994 р. розпочалося будівництво молитовного будинку. Він будувався 2 роки під керівництвом Миколи Гуріна, який виконував обов’язки господарника церкви. Урочисте відкриття відбулося 13 жовтня 1996 р.

У 1997 р. церква обрала нового пресвітера Віктора Кучернюка. У приміщенні нового молитовного будинку постійно проводилися євангелізаційні служіння з участю молоді.

З 2001 року і донині  пресвітером є Микола Гурін.

Сьогодні церква налічує більше 120 членів, окрім дітей та прихожан, що відвідують богослужіння.

Щотижня церква християн віри євангельської проводить богослужіння. Тут  працює недільна школа, розвинуте молодіжне служіння, є християнська бібліотека, здійснюється євангелізаційна та місіонерська робота. Розвивається служіння хору та музичних гуртів. Так, у серпні 1994 р. в Острозі був організований музичний гурт «Вефіль».

Зараз у церкві нараховується близько 40-а молодих людей. У 2005 році організувався молодіжний хор під керівництвом Діани Гуріної.

У 2007 р. було організовано дитячий християнський табір, основною ціллю якого є євангелізація дітей [6].

Представник Церкви християн віри євангельської Леонід Якобчук 25 травня 2012 р. в НаУ ОА презентував книгу «З темряви до світла». У ній розкрито проблематику взаємин людини і Бога на прикладі біблійної притчі про блудного сина, описано духовне значення перших кроків навернення до Бога та церкви, а також йдеться про морально-ціннісні орієнтири та пріоритети християнської спільноти.

Історія євангельських християн-баптистів (далі ЄХБ) в Україні бере свій початок у другій половині 19 ст., коли на Півдні України, серед сільського населення почали відбуватися перші хрещення по вірі. З часом стали виникати перші громади, і 1884 р. в селі Нововасилівці Таврійської губернії відбувся перший з’їзд ЄХБ. Ця дата вважається початком організованого євангельського руху.

У м. Острог ЄХБ з’явилися в сер. XX ст. Так уже в 1975 р. віруючих ЄХБ нараховувалося 98 членів [1].

1990 р. община ЄХБ м. Острога звернулася до Острозької районної ради народних депутатів з заявою про надання їм дозволу на будівництво молитовного будинку.

Виконавчий комітет останньої Рівненської області дав згоду общині ЄХБ м. Острога на будівництво молитовного будинку, взявши до уваги, що вона проводить свої молитовні зібрання в орендованому приміщенні, яке не відповідає протипожежним і санітарним вимогам [2].

Церква ЄХБ має поважну мережу благодійних закладів. В Острозі працює постійно діючий Центр реабілітації осіб із алкогольною чи наркотичною залежністю на 30 осіб. У ньому працюють висококваліфіковані лікарі. Робота центру має хороші результати лікування [3].

Релігійна громада християн повного Євангелія «Церква Ісуса Христа» (далі Громада) існує в Острозі уже понад 13 років. Вперше статут громади був зареєстрований розпорядженням голови державної адміністрації від 14 січня 1999 р. [9].

Упродовж перших років існування громадою управляв пастор, який стверджував, що дана церква є харизматичного напрямку. Ця думка викликала протиріччя серед діючих членів [5]. У 2001 р. громада знову була зареєстрована і пастирем було обрано Ірину Хрищик [7].

Релігійна громада християн повного Євангелія «Церква Ісуса Христа» м. Острога є місцевою релігійною організацією віруючих громадян, які досягли 18-річного віку та добровільно об’єдналися з метою спільного задоволення релігійних потреб віруючих громадян християнського віросповідання. Вона об’єднує громадян для сумісного здійснення права на свободу сповідання та поширення християнської віри, духовного зростання, служіння справі милосердя та добродійності.

Громада у своїй діяльності керується Біблією (книгами канонічними Старого і Нового заповітів), Конституцією України, Законом України «Про свободу совісті та релігійні організації», іншими законодавчими актами України та цим Статутом. Громада не входить до складу будь-яких релігійних об’єднань.

Основні цілі громади:

 1. Відродження та впровадження у побут громадян християнського віросповідання релігійних, культурних та історичних цінностей та традицій українського народу.
 2. Вивчення та розповсюдження християнської моралі та християнської релігійної літератури.
 3. Пропаганда здорового способу життя на основі християнського віросповідання.
 4. Організація добродійності шляхом турботи про інвалідів, хворих, пристарілих та інших нужденних, отримання та надання гуманітарної допомоги у вигляді роздачі продуктів харчування бідним та інвалідам, проведення оздоровчих заходів для дітей, хворих та інших незахищених верств суспільства [10].

Членами релігійної громади християн повного Євангелія «Церкви Ісуса Христа» проводяться постійні служіння дітям в Острозькій спеціальній загальноосвітній школі-інтернат №2 І-ІІ ступенів Рівненської обласної ради, служіння в Кривині з метою допомоги особам, що перебувають в будинку пристарілих [5].

Вищим органом громади є загальні збори її членів. Вони вважаються дійсними, якщо на них присутні не менше 2/3 членів громади. Членами загальних зборів є громадяни, які досягли 18-річного віку, визнають основи християнського віросповідання, прийняли обряд водного хрещення через занурення у воду або полиття водою, які беруть активну участь у діяльності громади і були прийняті за рішенням загальних зборів до її членів . За порушення норм християнської моралі та положення Статуту член громади за рішенням загальних зборів може бути виключений із її членів.

Для повсякденного керівництва громадою загальні збори, як її виконавчий та розпорядчий орган , обирають Раду громади у складі: Голови, заступника та скарбника-бухгалтера на термін визначений зборами [10].

Отже, відродження релігійного життя в Острозі після проголошення незалежності України супроводжувалося поверненням церков для громад. До кінця ХХ ст. практично всі зареєстровані релігійні організації мали власну установу, де розпочали проводити богослужіння. Основним завданням протестантів є вивчення та розповсюдження християнської моралі та християнської релігійної літератури серед населення міста, відродження та впровадження у побут громадян християнського віросповідання, релігійних, культурних та історичних цінностей. Протестантські громади в Острозі проводять активну просвітницьку і видавничу діяльність, надають допомогу для малозабезпечених верств населення.

 

Список використаних джерел та літератури

 1. Архівний відділ Острозької районної державної адміністрації, м.Острог, Рівненської області. – Ф.8. Виконком Острозької районної ради. Облікові дані на релігійні об’єднання ЄХБ в м. Острог Рівненської обл.Оп.1.Виконавчий комітет Рішення про заяву общини євангельських християн-баптистів м. Острога.
 2. Архівний відділ Острозької районної державної адміністрації, м.Острог, Рівненської області. – Ф.8. Виконком Острозької районної ради. Облікові дані на релігійні об’єднання ЄХБ в м. Острог Рівненської обл.Оп.1.Інформація про аналіз релігійної обстановки в м.Острог.
 3. Гудзик К. Служіння Богу відбувається не в церкві, а коли ми йдемо до людей / К.Гудзик // День. – 2005. – №21.
 4. Історія релігії в Україні: Навчальний посібник / А.М.Колодний, П.Л.Яроцький, Б.О.Лобовик та ін.; За ред. А.М.Колодного, П.Л.Яроцького. – К.:Т-во «Знання», КОО, 1999. – 735 с.
 5. Особистий архів автора. Спогади Хрищик Ірини Михайлівни. Записані 06.03.2013.
 6. Острозька церква християн віри євангельської п’ятидесятників [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.URL:  http://www.chveostrog.org.ua/cerkva/info.html. – Назва з екрану (29.10.2012).
 7. Реєстраційне посвідчення на об’єкти нерухомого майна, які належать юридичним особам. – Острог, 2001.
 8. Релігійні організації [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.URL:  http://ostroh.rv.ua/society_of_city/religious_organizations. – Назва з екрану (13.10.2012).
 9. Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 14 січня 1999 року № 14, Рівне, 1999.
 10. Статут релігійної громади християн повного Євангелія «Церква Ісуса Христа» м. Острога. – Острог, 2009.

Залишити відповідь