Наслідки кризи для євро, як світової валюти

Євросоюз є економічно-політичним об’єднанням. З 27 країн-членів 17 використовують єдиною валютою євро. Також валюта використовується ще в 9 державах, 7 з яких – європейські. Таким чином, євро – це єдина валюта для більш ніж 320 мільйонів європейців, а разом з територіями неофіційного обігу – для 500 мільйонів осіб. Уже в грудні 2006 року в готівковому обігу євро мало 610 мільярдів, що робило валюту найвищою за сумарною вартістю готівки, циркулюючих в усьому світі, випереджаючи за цим показником долар США.
До початку кризи у Єврозоні за світовими розрахунками євро було другою, після американського долара, резервною валютою, частка якої у міжнародних накопиченнях іноземних валютних резервів постійно зростала. У до кризовому періоді спостерігався найбільший приріст серед усіх валют, які складають міжнародні накопичення іноземних валютних резервів. В той же час частка американського долара протягом 1999-2008 р., знизилася з 70,9 до 64%. Це свідчило про зростання важливості ролі євро у світових розрахунках до початку кризи.
Проте, світова фінансово-економічна криза суттєво дестабілізувала євро, але зміни були відчутні не одразу. Враховуючи, що основна конкуренція між валютами склалася між євро та американським доларом тому і оцінку міцності та стабільності євро доцільно у аналізі динаміки співвідношення курсів саме цих валют.
Дестабілізація євро почалася вже у 2008 році, у березні євро відносився до долару як 1 до 1,25. Це було зумовлено тим, що більшість інвесторів та фінансистів та економічних експертів були переконані, що євро є міцною валютою за долар. Квітень 2010 року став точкою відліку в знижені вартості євро. Якщо у грудні 2009 року євро коштувало 1,51 дол., то вже у квітні – 1,35, тобто знизився курс більш, ніж на 10% . У перші дні травня курс євро продовжував знижуватися, темп падіння становив 3,5%, і зафіксувався на рівні 1,28. Головною причиною звичайно стала боргова криза у країнах зони євро, а додатковим фактором став той факт, що економіка США та країн Азії розвивалась випереджаючими темпами порівняно з Євросоюзом .
Досить важко однозначно встановити причину квітневого падіння курсу євро відносно долару США. Проте, оскільки використання єдиної європейської валюти зумовило високий ступінь взаємозалежності економічних та фінансових систем країн-учасниць, то виникнення кризи в окремих країнах стає вагомою причиною послаблення усієї євровалюти. До таких країн відносяться Греція, Португалія, Італія, Ірландія та Іспанія у яких виникли серйозні фінансові проблеми. І причиною цього стали дефіцит бюджету та значний державний борг.
За даними євростату з 27 країн у 25-ти має місце дефіцит бюджету і лише у двох країнах ЄС витратна частина бюджету менше доходної: у Великобританії та Мальті . Найбільший дефіцит бюджету, більше 100 млрд $, у 2009 році спостерігався у Франції – 216 млрд $, Німеччині – 142 млрд $, Іспанії – 115,9 млрд $, Італії – 107,9 млрд $. Друга група країн – це країни, в яких дефіцит бюджету становив 30-40 млрд $: Нідерланди – 37 млрд $, Греція – 36,5 млрд $, Ірландія – майже 30 млрд $. Проте, якщо дефіцит бюджету Франції, Німеччини, у декілька разів перевищує дефіцит бюджету Нідерландів, Греції, Ірландії, але їхня економіка виявилася більш стійкою, натомість економіка останніх країн була більш вразливою, внаслідок більш слабкої їх фінансової позиції у Євросоюзі й більш низьких кредитних рейтингів.
Найбільший відсоток дефіциту бюджету від ВВП спостерігається в Ірландії – 16,8%, Греції близько 10%. Суттєвою, більше 5%, частка дефіциту бюджету у ВВП є в таких країнах як Бельгія, Іспанія, Італія, Латвія, Литва, Португалія – ці країни знаходячись на межі ризику загострення економічних проблем, не використовували додаткового фінансування, тому продовжували жити у борг. Це призвело до подальшого збільшення боргів у Єврозоні.
За словами експертів за таких умов утворилась група ризику серед інших країн ЄС до якої увійшли Австрія, Бельгія, Великобританія, Мальта, Нідерланди, Німеччина, , Угорщина, Франція, їх державний борг перевищує 60% ВВП. Та паралельна група країн які повністю потрапили у кризу Греція, Іспанія, Італія та Португалія порятунок яких повинен відбуватись негайно.
Серед усіх країн Євросоюзу найбільший приріст рівня державного боргу відносно ВВП спостерігається в Ірландії – 19%, це призвело до того, що у 2009 році країна вже не витримала вимог Маастрихтської угоди, оскільки з 44,2% рівень державного боргу відносно ВВП зріс до 63,7%, тобто став більшим за 60%. Наступною стала Греція, державний борг якої взагалі склав 140% ВВП держави. Пізніше постраждали і інші країни ЄС серед яких Іспанія, Португалія та Італія – яка викликала найбільші занепокоєння, адже вона являється третьою економікою ЄС. Оскільки між стабільністю національної валюти та заборгованістю країни має місце тісний зв’язок, то боргова криза цих країн Євросоюзу стала основною причиною падіння євро навесні 2010 р. Головною проблемою яка лише загострювала загальну ситуацію стало те, що кожна країн від початку намагалась вирішити кризу самостійно і не було вироблено спільної політики держав-членів Єврозони. Ці дії було здійснено пізніше, тому криза здійснила глибше проникнення, ніж очікувалося, а сам Євросоюз почав втрачати керованість, здатність координації дій. Підтвердженням цього стала ситуація у Греції та Італії.
Отже, криза у Єврозоні носила системний характер, вона показала неспроможність вчасно діяти країнам разом та злагоджено, вказала на недоліки єдиної європейської валюти, оскільки економіки окремих країн-членів ЄС, суттєво різняться за рівнем розвитку. Світова економічна криза, що перейшла і до Єврозони показала потребу перебудови фінансової системи Євросоюзу, прискорення її реформування.
Список літератури:
1. Греція уникнула дефолту: більше 80% інвесторів спишуть борг Афін/ Euronews/ [Електронний ресурс] //- Режим доступу :.-http://ua.euronews.com/2012/03/09/debt-swap-success-for-greece-in-bailout-bid
2. Єврокомісія: Криза євро ще не минула [Електронний ресурс] //- Режим доступу :.-/http://fakty.ictv.ua/ua/index/read-news/id/1436498#main /
3. Криза євро. Фінал?/Finance.ru [Електронний ресурс] //- Режим доступу :.-/http://news.finance.ua/ua/~/2/0/all/2011/12/12/262103
4. Криза євро: чи стане черговий саміт ЄС кроком до стабільності? /Економіка// [Електронний ресурс] //- Режим доступу :- http://www.radiosvoboda.org/content/article/24371595.html

2 thoughts on “Наслідки кризи для євро, як світової валюти

  1. skoravoda

    А не в тому причина девальвації, про яку йдеться, нестподівана знахідка канцлером
    Є1 млрд., не врахованого (прихованого?) у минулорічному бюджеті одного з “китів” євроекономіки.

Залишити відповідь