Студентські публікації

Вікові та гендерні аспекти переживання екзаменаційного стресу

У статті коротко розглянуті основні характеристики поняття «стрес»; визначені поняття, причини та умови виникнення екзаменаційного стресу та охарактеризований його вплив на людину; акцентовано увагу на основних сторонах проблеми гендерних та вікових аспектів екзаменаційного стресу. Також, у даній статті відображено емпіричну…

ПРОЕКЦІЯ ЯК ПСИХОЛОГІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ЗАХИСТУ

Актуальність теми. Психоаналітичне розуміння проекції як захисного механізму починається з робіт З. Фрейда, який вперше виявив проекцію в параної і ревнощах, коли в людини витіснені почуття, тривога і страх кореняться в ньому самому і несвідомо переносяться на оточуючих. Саме цей…

ПЕРЕЖИВАННЯ СИЛЬНОГО ЕМОЦІЙНОГО НАПРУЖЕННЯ ЗАЛЕЖНО ВІД РІВНЯ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ

Життя людей пов’язане з розвитком та вираженням різноманітних емоцій, найбільш сильний вияв яких може викликати комплексну фізіологічну реакцію – стрес. Поняття „стрес” включає в себе широке коло питань, що стосуються причин його виникнення, механізмів розвитку, а також особливостей виявлення. Як…

Роль історичного контексту в герменевтиці Євангелій

У статті представлено огляд історичного контексту, в якому відбувалося формування тексту Євангелій. Розглянуто вплив історичних умов на герменевтику Священного Писання. Abstract. In this article the review of historical context is represented of forming the text of the gospels. An influence…

Специфіка Організації та Культової Практики в Бахаїзмі

В статті розглянуто особливості специфіки та культової практики релігії бахаї. Здійснена спроба оцінити і охарактеризувати особливості діяльності релігії бахаї в сучасному світовому суспільстві. The features of specific and cult practice of religion of bahai are considered in the article. Realizable…