I Лінгвокогнітивні та соціокультурні аспекти комунікації

ВИЯВЛЕННЯ ЛIНГВIСТИЧНИХ МAНIПУЛЯТИВНИХ ПРИЙOМIВ У СТAТТЯХ СУЧAСНИХ AНГЛOМOВНИХ ЖIНOЧИХ ЖУРНAЛIВ

Поділитися Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInShare on RedditPin on PinterestPrint this page

Поділитися Стaття присвяченa прoблемi здiйснення мaнiпуляцiї свiдoмiстю реципiєнтiв у стaттях aнглoмoвних жiнoчих журнaлiв. Виoкремленo oснoвнi лiнгвiстичнi мaнiпулятивнi прийoми. Ключoвi слoвa: мaнiпуляцiя, лiнгвiстичнi зaсoби, медiaтекст, суспiльнa свiдoмiсть,зaсoби мaсoвoї кoмунiкaцiї, жiнoчi aнглoмoвнi журнaли. This article is devoted to the problem of manipulation…

Поділитися Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInShare on RedditPin on PinterestPrint this page

ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕРНЕТ СПІЛКУВАННЯ

Поділитися Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInShare on RedditPin on PinterestPrint this page

Поділитися Стаття присвячена особливостям передачі комунікативної інформації засобами невербального спілкування в Інтернет мережі. Ключові слова: віртуальне спілкування, інтерактивність, невербальні засоби спілкування, віртуальна реальність. Эта статья посвящается особенностям передачи комуникативной информации средствами невербального общения в Интернет сети. Ключевые слова: виртуальное общение,…

Поділитися Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInShare on RedditPin on PinterestPrint this page

ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ ЦЕНЗУРИ НА ПРЕДСТАВНИКІВ ДРУКОВАНИХ ЗМІ

Поділитися Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInShare on RedditPin on PinterestPrint this page

Поділитися Завдання статті полягає у дослідженні впливу цензури на професійну діяльність представників англомовних та україномовних періодичних видінь. An article is devoted to the research of the influence of censorship on the professional activity of English and Ukrainian periodicals’ representatives. Поділитися

Поділитися Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInShare on RedditPin on PinterestPrint this page

АТРИБУТИВНИЙ ХУДОЖНІЙ ОБРАЗ КОХАНОЇ В АНГЛОМОВНИХ ПОЕТИЧНИХ ТЕКСТАХ XIX-XX СТОЛІТТЯ

Поділитися Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInShare on RedditPin on PinterestPrint this page

Поділитися Колесова А.О. Херсонський державний університет, Херсон Стаття присвячена виявленню лексико-граматичних та гендерних особливостей атрибутивного художнього образу Коханої в англомовних поетичних текстах XIX-XX століття. Ключові слова: художній образ, гештальт-якість, гендер, атрибутивний образ, прикметник. В статье рассматриваются лексико-грамматические и гендерные особенности…

Поділитися Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInShare on RedditPin on PinterestPrint this page

РАЗНОВИДНОСТИ НЕПОЛНЫХ ПАРАДИГМ ЛИЧНЫХ ФОРМ РУССКОГО ГЛАГОЛА

Поділитися Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInShare on RedditPin on PinterestPrint this page

Поділитися Чабаненко Т. С. Таврический национальный университет им. В. И. Вернадского, г. Симферополь В статье на основании данных академических грамматик и вузовских учебников систематизированы разновидности неполных парадигм личных форм глагола. Проведенный анализ позволяет говорить о том, что состав парадигмы категории…

Поділитися Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInShare on RedditPin on PinterestPrint this page
Сторінка 2 з 3812345...1015...Остання »