ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕРНЕТ СПІЛКУВАННЯ

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintСтаття присвячена особливостям передачі комунікативної інформації засобами невербального спілкування в Інтернет мережі. Ключові слова: віртуальне спілкування, інтерактивність, невербальні засоби спілкування, віртуальна реальність. Эта статья посвящается особенностям передачи комуникативной информации средствами невербального общения в Интернет сети. Ключевые слова: виртуальное общение,…

Особливості невербальних інтеракцій у різностатевих і одностатевих взаєминах

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintУ цій статті йдеться про особливості комунікативної поведінки жінок та чоловіків. Ключові слова: жінка, чоловік, комунікативна поведінка, гендерна комунікація.  This article deals with the peculiarities of male and female communicative behavior. Keywords: woman, man, communicative behavior, gender communication. Поділитися…