Безпековий вимір українсько-німецьких відносин на сучасному етапі

Безпековий вимір українсько-німецьких відносин на сучасному етапі

Анотація
У статті розглянуто безпековий вимір відносин України та ФРН на сучасному етапі. Виділено основні напрямки українсько-німецької співпраці у сфері безпеки.
Ключові слова: безпека, європейська безпека, Україна, ФРН, НАТО, ЄС, Росія.
Summury
The article is devoted to analysis of the security dimension of the relations of Ukraine and Germany. Allocated main directions of Ukrainian-German cooperation in security sphere.
Key words: security, European security, Ukraine, Germany, NATO, EU, Russia.
Аннотация
В статье рассмотрено отношения Украины и Германии в сфере безопасности на современном этапе. Также выделено основные направления сотрудничества в области безопасности.
Ключевые слова: безопасность, европейская безопасность, Украина, Германия, НАТО, Россия.
Німеччина вибудовує свої відносини з Україною у сфері безпеки значною мірою не самостійно, а через відповідні міжнародні та європейські структури, передусім, через НАТО, ЄС, ООН, ОБСЄ та в рамках інших міжнародних організацій, членом яких є ФРН.
Співпраця у галузі безпеки між Україною та Європейським Союзом базується на Плані дій Україна – ЄС у сфері юстиції, свободи та безпеки (2007 рік), а також Планом-графіком його імплементації (2008 рік).
Хартія про особливе партнерство між Україною та НАТО стала рамковим документом у співпраці в галузі безпеки України і Німеччини.
Основними напрямками українсько-німецької співпраці у сфері безпеки є: військово-політичне співробітництво, технічне співробітництво, співпраця у сфері формування нової архітектури європейської безпеки, боротьба з новими загрозами, співпраця у сфері ядерної та радіаційної безпеки.
У жовтні 2013 року завершився проект «Німецько-українська співпраця з питань забезпечення захисту ядерних матеріалів в рамках Глобального партнерства G8 проти розповсюдження зброї та матеріалів масового знищення». Результатом цього проекту є посилення фізичного захисту, модернізація та переоснащення транспортно-складського комплексу Українського державного виробничого підприємства «Ізотоп» (ТСК УДВП «ІЗОТОП») відповідно до сучасних вимог безпеки [1].
ФРН та Україна активно співпрацюють і в галузі забезпечення безпеки та попередження нових безпекових загроз екологічного характеру. Так, у травні 2013 року було підписано спільну українсько-німецьку заяву про співпрацю у галузі сфери захисту клімату та довкілля.
У військово-технічній сфері відбувається досить активна співпраця з представниками збройних сил Німеччини з питань оборонного менеджменту, управління персоналом, радіаційного, хімічного та біологічного захисту, зв’язку, утилізації застарілих боєприпасів тощо. Головними цілями є імплементація досвіду Німеччини із реформування збройних сил, здійснення цивільного демократичного контролю над ними; активізація співпраці у космічній галузі, зокрема, між Національним космічним агентством України та Німецьким космічним агентством щодо співробітництва у сфері космічної діяльності [2].
Німеччина та Україна мають спільні погляди на те, як варто будувати нову архітектуру європейської безпеки, яка б сприяла зниженню рівня загрози у Європі та підвищенню довіри у відносинах між країнами. ФРН вважає, що постійний та активний діалог України із НАТО, ЄС та ОБСЄ є важливим чинником стабільності та безпеки у Європі.
Українсько-німецьким взаєминам притаманний високий рівень взаємодії у вирішенні важливих міжнародних проблем. Зокрема, Україна та ФРН спільно працюють над пошуками рішення заморожених конфліктів у Європі.
У 2013 році Україна головувала в ОБСЄ. Німеччина схвально поставилась до цілей та пріоритетів визначених на період головування.
ФРН скептично ставиться до можливості України членства в НАТО, однак сприяє винайденню форм практичного співробітництва України та НАТО, які найбільше відповідають інтересам обох сторін і не стимулюють посилення напруженості в Європі [3, c. 267].

Список використаних джерел та літератури:

1. Співпраця України та Німеччини з питань безпеки та захисту ядерних матеріалів і радіоактивних джерел в рамках Глобального партнерства Великої вісімки (G8) проти розповсюдження зброї та матеріалів масового знищення [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.snrc.gov.ua/nuclear/uk/publish/article/226035;jsessionid=58C50BC3C6A6AB18B181A2BD5FB5DFEE.vapp22:2.
2. Українська призма: між стратегічним партнерством і безпекою [Електронний ресурс]. – 2013. – Режим доступу до ресурсу: http://library.fes.de/pdf-files/bueros/ukraine/10249.pdf.
3. Зовнішня політика України – 2010: стратегічні оцінки, прогнози та пріоритети / За ред. Г.М. Перепелиці. – К.: ВД «Стилос», 2011. – 352 c.

Залишити відповідь